Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 3 mars 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Subventioner av deltagaravgifter

 
Projektstöd IF gör det möjligt för Svensk Friidrott att subventionera deltagande i ett stort antal av våra utbildningar och träffar.
 
Nedan presenteras de utbildningsaktiviteter som subventioneras samt hur stor respektive subvention är.
 


Friidrott 7-10 år Friidrott 10-12 år
Friidrott 12-14 år Fördjupningskurser (t o m 14 år)
   
Ungdomstränarutbildning 14-17 år Certifierad coach
Fortbildningskurser (15 år/äldre) Utvecklingsträffar Prestationscentrum
   
Löpledarutbildning Löptränarutbildning


 

Friidrott 7-10 år

 
Fr o m 2019 är SISU Idrottsutbildarnas utbildning Introduktionsutbildning för tränare obligatorisk att genomföra tillsammans med Friidrott 7-10 år - dels för att bli godkänd på utbildningen, dels för att föreningen ska kunna få den subvention som är kopplad till utbildningen.
 
Kursen Friidrott 7-10 år arrangeras av Svensk Friidrotts distrikt (UC) och ger kursdeltagaren förutsättningar att bygga upp en bra friidrottsverksamhet för barn där introduktion av friidrottens grenar kombineras med lekar, stafetter, hinderbanor samt gymnastik- och styrkeövningar. Kursupplägget består av två heldagar + hemuppgifter som ger deltagaren tid att reflektera över sitt ledarskap och observera situationer som uppstår i barngruppen. Mer information finns under denna länk.
 
Föreningar som anmäler ledare till kursen Friidrott 7-10 år får tillbaka 600 kr/deltagare efter att deltagarna har genomfört Introduktionsutbildning för tränare på egen hand och genomgått utbildningen Friidrott 7-10 år. Subventionen betalas ut när UC/SDF har redovisat till Svenska Friidrottsförbundet vilka som är godkända.

 


Friidrott 10-12 år

 
Fr o m 2019 är SISU Idrottsutbildarnas utbildning Grundutbildning för tränare obligatorisk att genomföra tillsammans med Friidrott 10-12 år - dels för att bli godkänd på utbildningen, dels för att föreningen ska kunna få den subvention som är kopplad till utbildningen. Mer information finns under denna länk.
 
Inga särskilda förkunskaper krävs men en rekommendation är att deltagaren har gått Friidrott 7-10 år.
 
Friidrott 10-12 år genomförs av friidrottens distriktsförbund (UC) och innehåller vardera fyra kursdagar + reflekterande hemuppgifter. Kursen ska ge tränaren teoretiska och praktiska kunskaper om hur man kan lägga upp en utvecklande friidrottverksamhet före och i puberteten.

Föreningar som anmäler ledare till kursen Friidrott 10-12 år får tillbaka 1400 kr/deltagare där UC/SDF genomför den som en tre dagars utbildning och där deltagaren blivit godkänd efter avslutad utbildning, samt även blivit godkänd i SISU:s Grundutbildning för tränare. Subventionen betalas ut när UC/SDF har redovisat vilka som har fullföljt kursen till Svenska Friidrottsförbundet.
 
Föreningar som anmäler ledare till kursen Friidrott 10-12 år får tillbaka 2400 kr/deltagare där UC/SDF genomför den som en fyra dagars utbildning (inklusive SISU:s Grundutbildning för tränare) och där deltagaren blivit godkänd efter avslutad utbildning. Subventionen betalas ut när UC/SDF har redovisat vilka som har fullföljt kursen till Svenska Friidrottsförbundet.

 

Friidrott 12-14 år

 
Friidrott 12-14 år genomförs av friidrottens distriktsförbund (UC) och innehåller vardera fyra kursdagar + reflekterande hemuppgifter. Kursen ska ge tränaren teoretiska och praktiska kunskaper om hur man kan lägga upp en utvecklande friidrottverksamhet före och i puberteten.
 
Målgruppen är tränare som gått Friidrott 10-12 år. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig kursinnehållet och delta i diskussioner under kursen bör deltagaren ha minst ett års erfarenhet av friidrottsträning med ungdomar. Mer information finns under denna länk.  

Föreningar som anmäler ledare till kursen Friidrott 12-14 år får tillbaka 2100 kr/deltagare efter avslutad utbildning när SDF/UC har redovisat vilka som har fullföljt kursen till Svenska Friidrottsförbundet.

 

Fördjupningskurser för ungdomstränare (t o m 14 år)


Fördjupningskurser för ungdomstränare
Som komplement till de breda utbildningarna för ungdomstränare kan SDF/UC bjuda in till fördjupningskurser som kan handla om alltifrån fördjupning/ övningsförråd i en gren eller grengrupp till ledarskap, kost, mental träning eller träningsplanering.
 
Föreningar som anmäler tränare till UC:s fördjupningskurser får tillbaka 600 kr/deltagare och dag efter avslutad utbildning när UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen.
 
Kortare fördjupningskurser för ungdomstränare (Clinics)
Som komplement till de breda utbildningarna för ungdomstränare kan SDF/UC bjuda in till fördjupningskurser som kan handla om alltifrån fördjupning/ övningsförråd i en gren eller grengrupp till ledarskap, kost, mental träning eller träningsplanering. Dessa sk Clinics genomförs under en kortare tid under en dag (2-3 timmar).
 
Föreningar som anmäler tränare till UC:s fördjupningskurser får tillbaka 300 kr/deltagare och kurstillfälle efter avslutad utbildning när UC/SDF till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen.


 

Ungdomstränarutbildning 14-17 år   

 
I friidrottens ungdomstränarutbildning 14-17 år ingår dels allmänna teoretiska och praktiska delar, dels fördjupning i en vald grengrupp (sprint/häck, hopp, kast, medel-/långdistans eller mångkamp). Utbildning för ungdomstränare 14-17 år arrangeras av Svenska Friidrottsförbundet och omfattar sex dagar (fördelat på tre helger).
 
Målgruppen är tränare som gått Friidrott 10-12 år och Friidrott 12-14 år. Mer information finns under denna länk.
 
Föreningar som anmäler tränare till SFIF:s ungdomstränarutbildning 14-17 år får tillbaka 7000 kr/deltagare efter avslutad utbildning samt att kursdeltagaren blivit godkänd.

 

Certifierad coach

 
Certifierad Coach är en kunskapsfördjupning efter Ungdomstränarutbildningen 14-17 år för tränare som tränar ungdomar, juniorer men även elit.
Utbildningen omfattar 5 helgträffar (fredag-söndag) med ett antal uppgifter som ska lösas mellan träffarna.

Kursen innehåller utbildningsmål inom följande områden:
·         Träningslära
·         Träningsplanering
·         Grenteori och praktik
·         Fysiologi
·         Biomekanik
·         Idrottsmedicin
·         Ledarskap
·         Kost
Certifierad Coach är planerat att starta en ny kurs vartannat år. Nuvarande utbildning startade hösten 2019, nästa start är preliminärt hösten 2021.
Utbildningskrav: Genomgått 14-17 års utbildningen eller motsvarande tidigare utbildningar.
Föreningar som anmäler tränare till SFIF:s certifierad coach får tillbaka 15 000 kr/deltagare efter avslutad utbildning samt att kursdeltagaren blivit godkänd.
 

 

Fortbildningskurser för tränare (15 år och äldre)


Fortbildningskurs för tränare med minst en övernattning
Som komplement till 14-17 års utbildningen samt certifierad coachutbildningen kan SFIF/PC bjuda in till en fortbildningskurs som kan handla om alltifrån fördjupning/ övningsförråd i en gren eller grengrupp till ledarskap, kost, mental träning eller träningsplanering.

Fortbildningskursen skall minst omfatta 12 utbildningstimmar.
Kursen kan vara fördelad över två eller flera dagar.
 
Föreningar som anmäler tränare till SFIF:s/PC fortbildningskurs får tillbaka 1000 kr/deltagare och dag efter avslutad utbildning när SFIF/PC har redovisat vilka som har fullföljt kursen.

Fortbildningskurs för tränare över en heldag
Som komplement till 14-17 års utbildningen samt certifierad coachutbildningen kan SFIF/PC bjuda in till en fortbildningskurs som kan handla om alltifrån fördjupning/ övningsförråd i en gren eller grengrupp till ledarskap, kost, mental träning eller träningsplanering.

Fortbildningskursen skall minst omfatta 8 utbildningstimmar.
 
Föreningar som anmäler tränare till SFIF:s/PC fortbildningskurs får tillbaka 600 kr/deltagare och dag efter avslutad utbildning när SFIF/PC har redovisat vilka som har fullföljt kursen.

Fortbildningskurs för tränare över en halvdag
Som komplement till 14-17 års utbildningen samt certifierad coachutbildningen kan SFIF/PC bjuda in till en fortbildningskurs som kan handla om alltifrån fördjupning/ övningsförråd i en gren eller grengrupp till ledarskap, kost, mental träning eller träningsplanering.

Fortbildningskursen skall minst omfatta 4 utbildningstimmar.
 
Föreningar som anmäler tränare till SFIF:s/PC fortbildningskurs får tillbaka 300 kr/deltagare och dag efter avslutad utbildning när SFIF/PC har redovisat vilka som har fullföljt kursen.


 

Utvecklingsträffar genom prestationscentra (PC)

 
Svensk Friidrotts Prestationscentra för sprint/häck, medel/lång, hopp, kast och mångkamp genomför tränings- och utbildningsträffar för tränare i grengruppsuppföljningen.
 
Föreningar som anmäler ledare till denna utvecklingsträff får tillbaka 1800 kr/deltagare efter avslutad utbildning när ansvarig på aktuellt PC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen.


 

Löpledarutbildning

 
Löpledarutbildningen syftar till att ge föreningar kunskap och redskap för att starta/utveckla löparverksamhet för åldersgruppen 16 år och äldre.
 
Hur drar man igång en löpargrupp? Hur lägger man upp träningen för nybörjare eller för rutinerade motionärer som vill ta ett steg till i utvecklingen? Hur utformar man en övergripande träningsplan eller ett detaljerat träningsprogram?
 
Löpledarutbildningen ger svar på dessa och många andra frågor genom att förmedla grundläggande kunskaper i rekrytering, träningsplanering, träningsformer, kost, skadeförebyggande m m.
 
Löpledarutbildningen är utformad som en helgkurs som arrangeras lokalt/regionalt av UC.
Föreningar som anmäler ledare till UC:s löpledarutbildning får tillbaka 1200 kr/deltagare efter avslutad utbildning när UC/SDF till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen på ett korrekt sätt genom Idrott online.

 

 

Löptränarutbildning

 
Löptränarutbildningen är en fortsättningsutbildning efter löpledarutbildningen och syftar till att ge föreningar djupare kunskap och redskap för att utveckla löparverksamhet för åldersgruppen 16 år och äldre.

Löpledatränarutbildningen är utformad som en helgkurs – som arrangeras Svenska Friidrottsförbundet.

Föreningar som anmäler tränare Löptränarutbildning får tillbaka 1200 kr/deltagare efter avslutad utbildning samt att kursdeltagarna har blivit godkända.

 

OBS:
Fr o m 2019 kommer deltagaravgifter för Breddläger 13-14 år samt Utvecklingsträffar 15-20 år inte längre att subventioneras av idrottslyftet.
 
Riksidrottsförbundet har tagit beslutet att våra idrottslyftsmedel inte ska användas till att ”utbilda” våra aktiva barn/ungdomar, d v s att bekosta läger etc.
 

Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post


Avdelningar

Intro

Subventionerade utbildningar 2020

 
>