Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 3 mars 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


LOK-stödet
- en resurs att ta tillvara!


En ledarledd träningsaktivitet med 10 ungdomar ger i det närmaste 100 kr i LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) till idrottsföreningen. Det enda som krävs är att man skickar in en ansökan.

LOK-stödet är ett statligt stöd till idrottsföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år, och underlaget för ansökan är den närvaroregistrering som sker genom föreningens Idrott online-sida.

Ansökan ska skickas in två gånger om året:
  • Senast den 25 augusti för aktiviteter under perioden januari-juni
  • Senast den 25 februari för aktiviteter under perioden juli-december

(OBS! Utöver det statliga LOK-stödet finns ett kommunalt aktivitetsstöd för idrottsföreningar i många kommuner, där andra ansökningstider kan gälla.)

Under 2018 gäller följande belopp i LOK-stödet:
  • Ledarstöd: 21 kr per sammankomst
  • Deltagarstöd: 7 kr per individ och sammankomst
  • Extra ledarstöd: 5 kr per individ och sammankomst

För att en sammankomst (träning eller tävling) ska vara bidragsberättigad krävs minst en ledare och minst tre deltagare.

Personnummer och LOK-stöd

Regeringen beslutade den 30 aug 2018 att fortsatt tillåta Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen att använda personnummer i LOK-stödshanteringen, när statens stöd ska fördelas till idrottsföreningar. Det innebär att hanteringen fortsätter på samma sätt som tidigare. RF har jobbat aktivt för att detta då användandet av personnummer gör det enklare för RF och idrottsrörelsen att kontrollera att skattepengar används på rätt sätt och försvårar fusk. 


Kom ihåg att söka det LOK-stöd
som er förening är berättigad till!

Kontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-post 

Allt om LOK-stödet