Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 3 mars 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Progression

Nedan har vi sammanställt Svensk Friidrotts rekomendationer för undervisning av friidrott i respektive årskurs.


Årskurs 1-3: Första mötet
 • Introducera friidrott gruppvis, med fokus på lekfullhet
 • Förenkla gärna friidrottsgrenarna
 • Testa grenarna/övningarna med både höger och vänster
 • Låt eleverna tävla som ett lag där alla resultat ger poäng 

Årskurs 4: Friidrottsupplevelser
 • Lek, testa och känn igen löpning, hopp och kast 
 • Använd i första hand naturen i skolans omgivning

Årskurs 5: Introducera några av friidrottens grenar
 • Sprint, fokus på acceleration
 • Häcklöpning över låga häckar med korta avstånd. Fokus på rytm och takt i löpningen
 • Längdhopp, fokus på acceleration och uthopp. Cirka 15 meter ansats. 
 • Kula, fokus på acceleration av redskapet (alternativa redskap kan användas av säkerhetsskäl)
 • Mätning av resultat vid separat tillfälle

Årskurs 6: Introducera resten av friidrottens grenar
 • Höjdhopp, fokus på upphopp och optimal ansatshastighet. Cirka 6 – 8 steg ansats. 
 • Mångsteg, fokus på kontrollerad rytmisk hoppning i låg fart och på mjukt underlag (p.g.a. stora belastningar)
 • Diskus, fokus på rotation och acceleration av redskap (alternativa redskap bör användas)
 • Spjut och boll, fokus på utkast och optimal ansatshastighet (alternativa redskap kan användas)
 • Mätning av resultat vid separat tillfälle

Årskurs 7: Repetera grenarna, ordförråd
 • Repetition av de grenar eleverna har bekantat sig med i årskurs 5-6
 • Introducera medeldistanslöpning, fokus på löpekonomi och förmåga att hålla jämn fart under längre tid 
 • Mät resultat och diskutera med eleverna de resultat de gjorde i årskurs 5-6 jämfört med de resultat de gör nu
 • Låt eleverna sätta individuella mål i de olika friidrottsgrenarna inför årskurs 8
 • Introducera specifika ord om friidrott och för resonemang om säkerhet vid exempelvis utövande av kastgrenar

Årskurs 8: Repetera grenarna och regler
 • Repetition av de grenar eleverna har bekantat sig med i årskurs 5-7. Utmana eleverna med högre fart i utförandet. (Undantag: Tresteg, som inte bör hoppas i hög fart förrän kroppen vuxit färdigt.)
 • Gå igenom friidrottens viktigaste regler 
 • Mätning av resultat vid separat tillfälle
 • Diskutera hur fysisk utveckling och träning påverkar resultatutvecklingen i grenarna
 
Årskurs 9: Låt eleverna vara med och arrangera ”friidrottsdagen” för de lägre årskurserna
 • Repetition av friidrottens grenar
 • Låt eleverna lära sig hur de tar tid, mäter, dömer och skriver protokoll i de olika friidrottsgrenarna
 • Låt eleverna vara funktionärer på de yngre elevernas friidrottsdag
 • Genusperspektiv: Hur påverkas flickors och pojkars resultat i friidrottsgrenar av de förändringar i kroppsformer som orsakas av puberteten?
 
>