Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 2 mars 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Tävlingar för barn

 

Traditionella arenatävlingar
- Checklista för dig som arrangör 

 

Idéhäftet Friidrottens tävlingar för barn innehåller exempel på tävlingsformer för barn som är anpassade till gällande tävlingsregler. Om ni som arrangör vill låta 11-åringar och yngre delta i traditionella ungdomstävlingar behöver en del anpassningar göras:

Tävlingsupplevelsen för barn ska bestå av mesta möjliga aktivitet och minsta möjliga väntetid. Därför gäller följande:
 
 • Lägg tidsprogrammen i block, så att varje startgrupp kan genomföra sitt tävlingspass under högst tre timmar per tävlingsdag.
 • Håll tiden mellan att en gren slutar och nästa börjar så kort som möjligt.
 • Dela in startfältet i grupper om 10–15 barn för att få bra flyt och lagom långa väntetider i de enskilda grenarna. Olika principer för gruppindelning kan gälla. Här är några exempel:
  • Anmälningsordning: De 15 första som anmäler sig tävlar tillsammans i en startgrupp, de nästkommande 15 i startgrupp 2 o.s.v.
  • Lottning: När alla anmälningar kommit in lottas deltagarna in i jämnstora startgrupper.
  • Föreningstillhörighet: Deltagare från samma förening tävlar tillsammans i så stor utsträckning som möjligt för att stärka sammanhållningen i gruppen och för att förenkla samordning av resor.
  • Ålder: Tävlingar för barn kan klassindelas utifrån födelseår. Inom en åldersklass kan pojkar och flickor tävla tillsammans eller i separata grupper.
  • Kön: Tävlingar för barn kan – men behöver inte – indelas i pojk- och flickklass.
  • Priser: Rekommenderat att alla/ingen får något. Ni som förening väljer om och vad ni vill ge ut, det kan exempelvis vara medaljer, diplom eller fika. 
 
En av de viktigaste principerna för de regler som gäller för tävlingsverksamhet för barn är att resultatbaserad utslagning inte ska förekomma när barn tävlar, d.v.s. inget barn ska få tävla mer för att de gör bättre resultat i början av tävlingen. Därför gäller följande:


 • Låt alla springa två lopp i sprint och kort häck. Använd gärna det första loppet som seedningsunderlag för det andra, så att ”finalheaten” blir så jämna som möjligt. (För att få ännu fler jämna heat kan barn från olika startgrupper seedas tillsammans i sprintgrenar.) Det är upp till varje arrangör att bestämma häckhöjd och avstånd till häckar. Det gör inget om det är olika från tävling till tävling. Se sid. 14 i Friidrottens tävlingar för barn för mer info.
 • Använd samma höjningsintervall (exempelvis 4 eller 5 cm) från lägsta till högsta höjd i höjdhopp, även när en hoppare är ensam kvar. Antalet försök på varje höjd kan vara två eller tre. (Även med två försök per höjd kommer de flesta barn att få tävla mer i höjdhopp än i övriga teknikgrenar.)

 • Låt alla deltagare göra lika många försök (tre, fyra, fem eller sex) i horisontella hopp och kast. Anpassa antalet försök till startfältets storlek. (Stora startfält – färre försök, mindre startfält – flera försök.)