Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 1 juni 2020

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Ansökan 2017

Svensk Friidrott fick i uppdrag från RF (Riksidrottsförbundet) att kartlägga och analysera vår barn- och ungdomsverksamhet under  2016. Detta arbete finns som underlag till idrottslyftet 2017-2019.
Läs mer om detta under Nyhet 2017.


Ansökningstillfällen under 2017:

Planerad projektstart Ansökan inskickad senast
Våren 2017 
19 mars  2017
 
Sommaren 2017  14 maj  2017

Hösten-vintern 2017-18 

Idrottsmedel/Idrottsslyftet är öppet från 18 september och fram till 10 december

Föreningen ska i sin ansökan redogöra för på vilket sätt projektet kommer att kunna bidra till att uppfylla Idrottslyftets syfte med idrottslyftet 2017-2019 genom att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten
Målet är att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i en förening.

All handläggning inom idrottslyftet (Föreningens idrottonline…) så är det fliken Idrottsmedel som gäller from 2017.
 
Fliken Äldre Idrottslyft är för ärenden från 2016 och tidigare år.
 

 • Handläggningstiden för en ansökan är ca två-tre veckor.
 • All kommunikation kring en ansökan ska ske via föreningens Idrottonline sida.

From 2017 så är det fliken IDROTTSMEDEL som gäller dvs det är där den digitala ansökningsformuläret finns och all andläggning/koomunikation kommer att ske där.

 • Alla ansökningar ska innehålla en detaljerad ekonomisk kalkyl (intäkter som utgifter).

Ansökningar som saknar dessa uppgifter kommer att skickas tillbaka för komplettering.

 • Notera att tidigare ansökningar, som är beviljade och där projekttiden har gått ut, ska vara redovisade och återrapporterade innan nya ansökningar handläggs.

Stöd ges inte till:

 • Medlemsavgifter.
 • Anställningar, generella konsultarvoden / längre arvoderingar.
Uppstart av projekt och mindre (i tid och storlek) arvoderingar bör vara ok.
 • Renodlad seniorverksamhet.
 • Subventioner till träningsläger utomlands och till träningsläger som en förening ansöker om för sin verksamhet. Här gäller att skapa en samverkan mellan två eller flera föreningar.
 • Generellt tävlingsresor.
 • Kostnader som ”redan” finns inom föreningens ordinarie verksamhet (lokal- och administrationskostnader).
 • En tydlig restriktivitet mot större fika/mat/mellanmål kostnader.
 • Digitala verktyg (datorer, mobiler, målkamera etc).
 • Integrationsansökningar hänvisas först och främst till våra idrottsförbund, som har de specifika medlen till detta. Här finns möjlighet till en samverkan mellan våra förbund och sökande förening.
 
Krav på föreningar som får projektstöd
Svensk Friidrott har ett ansvar att inför Riksidrottsförbundet svara för att alla medel används i enlighet med intentionerna för satsningen och därmed ett ansvar att följa föreningarnas verksamhet inom denna.
Svensk Friidrott är ålagd att årligen rapportera till Riksidrottsförbundet vad medlen inom ramen för Idrottslyftet använts till. Därför kommer föreningen i samband med inskickandet av sin digitala ansökan att få kryssa i en ruta (överenskommelse) som innebär att man accepterar att föreningen:
 • Använder medlen till verksamhet i enlighet med intentionerna i satsningen.
 • Redovisar verksamheten på det sätt som Svensk Friidrott anger.
 • Redovisar verksamheten i sin årsberättelse.
 • Redovisar föreningens respektive skolans åtagande i skolsamverkan.
 • Redovisar vem som äger material som är inköpt inom ramen för Idrottslyftet. 

Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post


Avdelningar

Intro

Subventionerade utbildningar 2020