Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 15 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Ungdomsrådet rekryterar 

nya ledamöter!
 

Ungdomsrådet har sedan 2005 fyllt en viktig funktion i Svensk Friidrott, dels genom att uppmuntra och stötta unga ledare, dels genom att ge de unga en röst i Svensk Friidrott centralt.
 
Inför Förbundsårsmötet i slutet av mars 2020 önskas nu förslag på lämpliga nya ledamöter i Ungdomsrådet. För att vara aktuell som ny ledamot måste man vara mellan 18 och 25 år gammal (d v s född 1995-2002). Mandatperioden är två år. Fram till och med den 1 december är det möjligt att nominera en eller flera personer som man tror kan vara intresserade av och lämpliga för att jobba i Ungdomsrådet. Det går även bra att nominera sig själv! 
 
Ungdomsrådet har de senaste åren framför allt arbetat med ledarutbildningen YALA och förhoppningen är att en ny omgång av utbildningen kommer att starta under slutet av nästa år. I detta ingår arbete med bland annat ekonomi, utbildning och administration. Utöver detta arbetar Ungdomsrådet även med Sociala Medier och är representerat i bland annat Tävlings- och arrangemangskommittén (TAK). 
 
Nomineringarna kommer att gås igenom av en valberedning som lämnar förslag till SFIF:s Generalsekreterare som utser de nya ledamöterna i början av mitten av december.
 
Första fysiska mötet med "nya Ungdomsrådet" kommer att äga rum i samband med Förbundsårsmötet i Uppsala i mars 2020.

Kontaktperson

Frida Hogstrand

Frida Hogstrand

a 010-476 53 05
e-post


 

Kontaktperson

Daniel Cortobius

Daniel Cortobius

a 010-450 71 76
e-post

Avdelningar

Intro

Arbetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Inspirationsbank

Nominera nya 20
Webbformulär
för nominering