Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 16 januari 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Vad gör Ungdomsrådet?


Gruppbild från YALA:s sammanträde under Finnkampen 2018.

Ungdomsrådet har en viktig funktion i Svensk Friidrott som kan sammanfattas i tre uppgifter:
 
  • Öka ungas engagemang, delaktighet och inflytande.
  • Arrangera mötesplatser och bygga nätverk för unga ledare.
  • Se till att ungas röster får höras i friidrottens styrande rum på nationell nivå samt på förenings- och distriktsnivå.
Att arrangera mötesplatser och bygga nätverk för unga ledare inom Svensk Friidrott är en viktig uppgift för Ungdomsrådet. Ett exempel på en sådan mötesplats är Ungdomstinget som har genomförts ett antal gånger med olika teman och fokus. Ett annat exempel är YALA - Youth Athletics Leader Academy, en unga ledare utbildning med fokus på den personliga utvecklingen.
Utöver detta medverkar Ungdomsrådet i Svensk Friidrotts planerings- och utvecklingsarbete genom att bland annat:
  • Själva delta - och uppmuntra andra unga ledare att delta - i exempelvis föreningsträffar i distrikten liksom under Svenska Friidrottsförbundets årsmöte.
  • Utgöra en remissinstans som säkerställer att unga friidrottsledares åsikter blir uppmärksammade
Dessutom vill Ungdomsrådet inspirera samt stötta föreningar och distrikt i arbetet med att engagera fler unga, bland annat genom följande:
 
•    Ge tips, idéer och stöd till projekt och arbetsuppgifter ungdomar kan driva genom inspirationsbanken.
•    Via social media sprida och uppmärksamma artiklar, reportage, video etc. i syfte att skapa inspiration till att engagera ungdomar i förenings- och distriktsarbete.
 

Kontaktperson

Frida Hogstrand

Frida Hogstrand

a 010-476 53 05
e-post


 

Kontaktperson

Daniel Cortobius

Daniel Cortobius

a 010-450 71 76
e-post

Avdelningar

Intro

Arbetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Inspirationsbank

Nominera nya 20