Hem / Strategi 2025 / Strategiska utvecklingsområden / Moderna föreningsmiljöer

Moderna och konkurrenskraftiga föreningsmiljöer

Starka föreningar är en förutsättning för en växande och välmående friidrott. Föreningen som organisationsform utmanas idag. För att attrahera och behålla fler i friidrottsföreningarna krävs moderna miljöer, anpassade efter dagens samhälle och människors behov. Varje förening ska ges möjlighet att hitta sin roll och utvecklas i denna, som en del av den lokala och nationella friidrottsmiljön.

Målbild 2025

  • Föreningarna är starka, tar vara på människors vilja att vara med och bidra och bygger på delaktighet.
  • Föreningar samverkar utifrån sina respektive roller och friidrottsmiljöerna stöttas också av de nya distrikten
    och elitverksamheten. 
  • Människor är stolta över sin förening och att vara en del av friidrotten.
  • Det är enkelt och välkomnande att börja, träna, tävla och engagera sig oavsett förutsättningar och ambitionsnivå. Formerna för medlemskap har utvecklats och vi möts i både fysiska och digitala rum.
  • Verksamheten vilar på vilar på Friidrottens Värdegrund. 
  • Föreningarna är vaccinerade mot doping.