Hem / Förbundsinfo / Nyheter / Sammanfattning av styrelsemöte 23 april

Sammanfattning av styrelsemötet 23 april

I fredags (23 april) höll den nya styrelsen sitt första ordinarie möte efter förbundsårsmötet i slutet av mars. Mötet genomfördes digitalt med fullt deltagande som inleddes av att varje person gjorde en övergripande presentation av sig själv.

Karin Lundgren och Caroline Gedin utsågs till vice ordföranden för det innevarande verksamhetsåret. Det beslutades även om en ramplan för styrelsemöten där det planeras för både digitala och fysiska möten. Beslutades även att Förbundsårsmötet 2022 planeras att genomföras i Norrköping den 26-27 mars nästa år.

Friidrottens Strategi 2025 som det beslutades om på Förbundsårsmötet diskuterades ivrigt och flitigt ur flera olika aspekter. Viktigt är att arbetet kommer i gång skyndsamt. En arbetsgrupp tillsattes med uppdrag att bland annat se över en optimal organisation för att stärka Strategin samt ta fram fler detaljerade mål som ska presenteras i höst. Beslutades att Caroline Gedin (sammankallande) Berndt Andersson, Karin Lundgren och Anders Svanholm ingår i arbetsgruppen som förstås även ska synka sitt uppdrag med kansliet.

Det diskuterade även om styrelsens arbetsordning som finns tillsammans med GS-instruktionen och båda dokumenten kommer att beslutas slutgiltigt på nästa styrelsemöte i maj. Då kommer även fördelning av uppdrag inklusive representation vid SM-tävlingar och överledare vid landskamper och mästerskap att beslutas.

Rapport och utvärdering av Förbundsårsmötet presenterades och i grunden var uppfattningen att det fungerade bra. Vi kan även notera ett högt deltagande med 125 av 136 delegater, varav knappt 40% var kvinnor och 60% män samt att snittåldern för delegaterna var cirka 53 år. Förbundsårsmötesveckan med webbinars upplevde många som positivt och har nog kommit för att stanna oaktat om kommande Förbundsårsmöten genomförs digitalt eller fysiskt.

Samtliga beslut som fattades vid Förbundsårsmötet gällande styrelsens förslag och inkomna motioner gicks igenom. Det noterades att flera av besluten kring tävlingar har påverkan redan från 2021 och har även hanterats av Tävlings- och ArrangemangsKommittén (TAK) och den tävlingsansvarige på kansliet på ett föredömligt sätt.

Förberedelserna inför Riksidrottsmötet den 26-28 maj (kommer hållas helt digitalt) är i full gång med en känsla av att det kommer bli ett av de viktigare mötena för svensk idrott på många decennier. Styrelsen noterade att Riksidrottsstyrelsen föreslår att Friskis & Svettis (samt Padel och Islandshästar) ska bli eget förbund och kommer fortsätta att hantera och hålla ljus på det ärendet. Vi har fem platser på mötet och det beslutades att Johan Storåkers, Karin Lundgren, Ulrika Pizzeghello, Stefan Olsson och Stephan Hammar (med Berndt Andersson som ersättare) kommer att vara friidrottens representanter. Därutöver kommer flera representanter från Ungdomsrådet att vara med som åhörare.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom Göteborgs Friidrottsförbundets ambitioner att lämna in en ansökan om att Göteborg vill arrangera VM i Halvmarathon + 5 km 2023 i nya konceptet ”World Athletics Road Running Championship”. En slutlig ansökan skall vara inne senast 14 juni och arbetet för att få ihop en ansökan är i full gång.

I övrigt och i korthet kan från styrelsemötet bland annat noteras följande:

- Sanktionsavgifter 2021 diskuterades med anledning av alla inställda tävlingar med ambition att ta ett beslut vid mötet i maj.

-Vi tillsammans med våra nordiska kollegor tillskrivit European Athletics med anledning av de tuffa kvalgränserna för teknikgrenarna till Inomhus-EM.

-Coronasituationen diskuterades både vad gäller återstart och kompensationsstöd samt den frustration och oro som många föreningar och arrangörer nu börjar uttrycka där man vill veta hur en plan för sommaren kan se ut.

-Rapport från SOK;s årsmöte den 20 april. Styrelsen kommer under hösten diskutera vidare kring bland annat förutsättningar att motionera gällande uttagningskriterierna (topp-åtta-perspektivet) samt möjligheterna att ta en kommande styrelseplats.

Avslutningsvis gratulerade styrelsen vår hedersledamot Arne Ljungqvist som fyller 90 år just denna dag och har uppvaktats av Svensk Friidrott med bidrag till sin egen stiftelse, blommor och artiklar på friidrott.se.

Nästa styrelsemöte äger rum fredagen 21 maj och därefter den 15 juni. Båda kommer att genomföras digitalt.