Hem / Förbundsinfo / Nyheter / Storåkers enhälligt omvald

Storåkers enhälligt omvald

Årets Förbundsårsmöte genomfördes på bästa möjliga sätt utifrån de utmaningar som finns med digitala möten och de problem som fanns i höstas var nu åtgärdade. Men det bjöds också på en hel del dramatik i samband med valen som avslutade mötet.

Dock inte när det gällde ordförandeposten där Johan Storåkers, Sundbyberg omvaldes enhälligt för en tid av ett år. Johan går nu i sin tredje period som ordförande efter att tidigare varit ledamot under flera år.

– Jag är glad och tacksam för förtroendet att leda ett av Sveriges största och framgångsrikaste idrottsförbund i ytterligare ett år. Vi har ett bra utgångsläge och jag är nöjd med besluten om Friidrottens Strategi 2025 och Ny regional organisation.

– Emellertid även ödmjuk inför de utmaningar vi har och står inför i framtiden. Därför är det viktigt att vi fortsätter jobba tillsammans med respekt och förtroende för varandras roller och uppdrag där ambitionen hela tiden är att verka för alla aktiva, ledare och tränare, funktionärer och andra engagerade i föreningarna.
     

Jämnt i omröstning av styrelseplatser
Dramatiskt blev det när gällde platserna i styrelsen och det var bara några få röster som till slut skiljde de nominerade kandidaterna. När allt summerats ihop och samtliga val var klara kunde konstaterades att Caroline Gedin, Malmö och Frida Näsman Fagerström, Bollnäs valts in som nya i styrelsen. Båda med en gedigen bakgrund inom friidrotten i olika positioner och där i båda fallen egna karriären handlade om 400 m. Det kommer finnas anledning för både Caroline och Frida att presenteras mer ingående framöver.

Omval blev det på Ulrika Pizzeghello, Växjö och Anders Svanholm, Härnösand samt göteborgarna Karin Lundgren och Berndt Andersson. Kvar i styrelsen sedan tidigare är Karin Grute Movin, Lidingö, Stephan Hammar, Karlstad samt Bo Sjölander från Täby. Maja Englund och Ellinor Stuhrmann hade avböjt omval och avtackades muntligt av ordföranden som kompletterades med ett utskick av blommor till hemmet som uppskattning för deras engagemang och arbete.
     
Valen i övrigt gick enligt kort sammanfattning nedan:
Valberedningen: Omval på Anders Havdelin som ordförande samt också omval på samtliga fyra ledamöter, Helene Bourdin, Gunilla Löthagen Sjöstrand, Tomas Strandberg och Anders Thorén.
Revisorer: Omval på bolaget Grant Thornton med Stefan Norell som huvudansvarig och Josefine Forss som suppleant.
Lekmannarevisorer: Omval på Leif-Göran Mosell och nyval på Pia Bosdotter Olson som ordinarie samt omval på Lou Cedervall och nyval på Johnny Lingstam som suppleanter.