Hem / Förbundsinfo / Lediga tjänster och uppdrag

Lediga tjänster och uppdrag

Svensk Friidrott söker vikarierande Avdelningschef

Svensk Friidrott söker projektledare med fokus på Parafriidrott 

Svensk Friidrott söker verksamhetsutvecklare till Mittsvenska Friidrottsförbundet

Klubbchef sökes till Varbergs GIF Friidrott

Göteborg Friidrott söker förbundschef

Hellas friidrottsklubb söker tränare

ÖIS Friidrottsklubb söker klubbchef

Svensk Friidrott söker vikarierande Avdelningschef

Svensk Friidrott är ett av de största idrottsförbunden i Sverige med cirka 1 000 medlemsföreningar organiserade i nio distriktsförbund. Friidrott är en av de mest populära idrotterna i Sverige och den största individuella idrotten.

Svensk Friidrott har som uppgift att leda, utveckla, administrera och företräda friidrotten i landet. Förbundet ansvarar även för landslagens deltagande i internationella mästerskap och internationella kontakter inom friidrottsrörelsen. Att arrangera nationella såväl som internationella tävlingar är andra viktiga kärnverksamheter. Vår vision är att vara din idrott för livet - alla ska ha en relation till friidrott, alla kan uppleva friidrott, friidrotten ska vara allas idrott.

Då en av våra avdelningschefer ska gå på föräldraledighet söker vi nu en vikarierande kollega till vårt förbundskansli. 

Tjänsten som avdelningschef

Avdelningen för föreningsservice, verksamhetsutveckling och utbildning (även kallad Föreningsavdelningen) primära fokus är att stötta friidrottsföreningarnas grund- och breddverksamhet. Inom avdelningen finns stöd för föreningsdriften, barn- och ungdomsverksamhet, motionslöpning och vuxenträning, parafriidrott, trygghetsfrågor samt utbildning. Till avdelningen hör också de nio nya distrikten och dess anställda.

Avdelningschefens roll är att leda och planera verksamheten, stötta medarbetarna, planera ekonomin och delta i styrningen av förbundet tillsammans med ledningsgruppen.

Rollen är ett föräldravikariat på 100 % med önskad start senast 1 november 2022 och ett avslut 31 december 2023.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter

 • Arbete i ledningsgruppen: Utveckla förbundets ledning och styrning
  • Regelbundna möten
  • Rapportering utifrån verksamhetsplan
  • Kontinuerlig ekonomisk uppföljning
  • Medverkan i gemensamma utvecklingsprojekt
  • Sammanställa rapporter till förbundsstyrelsen och vid behov föredra dessa
 • Leda avdelningen genom planering av verksamheten och ekonomin och ge stöd till medarbetarna
  • Planera och genomföra veckomöten med avdelningen och månadsmöten med distrikten
  • Resursplanering och stöd till medarbetarna utifrån deras respektive arbetsområden och planer. Medarbetarsamtal och utvecklingsplanering.
  • Planera och fördela uppdrag inom avdelningen
  • Medverka i avdelningens arbete och vid förbundets centrala mötesplatser såsom Förbundsårsmöte
 • Planering och rapportering till friidrotten utifrån Friidrottens Strategi 2025
  • Sammanställa verksamhetsplan för året och följa upp denna
  • Sammanställa rapporter, exempelvis Årsrapport, och implementera dessa och dess resultat i verksamheten och till olika målgrupper
 • Planering och rapportering till Riksidrottsförbundet
  • Leda arbetet med friidrottens Förbundsutvecklingsplan och Återstartsplaner samt följa upp på och rapportera i enlighet med dessa.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har för arbetet relevant utbildning och flerårig erfarenhet av ovanstående ansvarsområden och arbetsuppgifter, men också intresse och kunskap om svensk idrott och friidrott. Erfarenhet av liknande roller inom idrottsrörelsen är meriterande. Vi söker dig som har god ledarskapsförmåga och är van vid strukturerat utvecklingsarbete.  

I tjänsten ingår vissa resor och helgtjänstgöring/arbete utanför ordinarie kontorstid.

Arbetsplats: Svensk Friidrotts förbundskansli i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Visst arbete kan även genomföras hemifrån.

Tjänstens omfattning: Vikariat 100%, avslutas 31 december 2023

Tillträde: Helst senast 1 november 2022

Ansökan: Ansök med CV, personligt brev, referenser och löneanspråk senast den 11 september till This is a mailto link märkt ”Ansökan Vik Avdelningschef”. Ansökningar och intervjuer kommer att hanteras löpande så tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.

Upplysningar: Hillevi Thor, Avdelningschef, 0725-59 17 78, This is a mailto link

Facklig företrädare: Anna Jonsson, Unionen, 070-698 17 79, This is a mailto link

Svensk Friidrott söker
Projektledare till Föreningsavdelningen, med fokus på Parafriidrott

Svensk Friidrott är ett av de största idrottsförbunden i Sverige med cirka 1 000 medlemsföreningar organiserade i nio distriktsförbund. Friidrott är en av de mest populära idrotterna i Sverige och den största individuella idrotten.

Svensk Friidrott har som uppgift att leda, utveckla, administrera och företräda friidrotten i landet. Förbundet ansvarar även för landslagens deltagande i internationella mästerskap och internationella kontakter inom friidrottsrörelsen. Att arrangera nationella såväl som internationella tävlingar är andra viktiga kärnverksamheter. Vår vision är att vara din idrott för livet - alla ska ha en relation till friidrott, alla kan uppleva friidrott, friidrotten ska vara allas idrott.

Sedan årsskiftet 2021-22 är Parafriidrotten en del av Svensk Friidrotts verksamhet och vi söker nu en ny projektledare till kansliet, som har ett fokus på fortsatt inkludering och utveckling av parafriidrotten. Vid sidan av detta ingår andra projekt inom barn/ungdoms- och breddfriidrott i rollen. 

Tjänsten som Projektledare på Föreningsavdelningen

Avdelningen för föreningsservice, verksamhetsutveckling och utbildning (även kallad Föreningsavdelningen) har ett primärt fokus på att stötta friidrottsföreningarnas grund- och breddverksamhet. Inom avdelningen finns stöd för föreningsdrift, barn- och ungdomsverksamhet, motionslöpning och vuxenträning, parafriidrott, trygghetsfrågor samt utbildning. Till avdelningen hör också de nio nya distrikten och dess anställda.

Till avdelningen söker vi nu en ny projektledare, som till huvudsak kommer ha fokus på parafriidrotten vidare utveckling.

Rollen är en tillsvidareanställning på 100 %, som utgår från kansliet i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Flexibilitet att delvis arbeta hemifrån finns på kansliet. 

Ansvarsområden och arbetsuppgifter  

Parafriidrott: Projektleda det fortsatta inkluderingsarbetet av parafriidrotten. Planering, budgetansvar samt kontinuerlig dialog med Parasport Sverige och Riksidrottsförbundet.

 • Elitidrott
  • Hantering/Stöd kring klassificeringar och internationella sanktionsansökningar
  • Kontakt internationellt, nordiska länder, Prestationscentrum Bollnäs, landslagsledare
  • Planering/Stöd kring utbildningar, lägerverksamhet, mästerskap
 • Föreningsutveckling
  • Stöd vid uppstart av parafriidrottsverksamhet i förening
  • Kontinuerlig kontakt med arvoderade i arbetet
  • Utveckling och planering av utbildningar till föreningar
  • Administrera information om parafriidrott på hemsidan
  • Kontakt med Sveriges Paralympiska Kommitté kring Start Your Impossible Camp
  • Kontakt med Parasport Sverige kring Special Olympics

Övriga projekt/processer: Som projektledare på avdelningen har du även huvud- eller delansvar för att arbeta med andra projekt inom vårt strategiska utvecklingsarbete. Just nu är följande projekt aktuella:

 • Det svenska Miniorlandslaget: Vidareutveckling av satsning på friidrottsaktiveter för barn i idrottssvaga områden.
  • Projektledning tillsammans med förbundets partner och samarbetsföreningar
  • Budgetansvar och beställningar av material
  • Stöd i kommunikationsarbetet kring satsningen, t.ex. utbildningsmaterial, texter och filmer
 • Tillsammans med en kollega stötta förbundets Ungdomskommitté

Kvalifikationer
Vi söker dig som har för arbetet relevant utbildning och erfarenhet av ovanstående ansvarsområden och arbetsuppgifter, men också intresse och kunskap om svensk idrott och friidrott. Erfarenhet av liknande roll eller arbetsområden inom idrottsrörelsen är meriterande.

Vi söker dig som i grunden har en stark drivkraft att ta ditt arbete framåt självständigt men som också trivs bra med att arbeta i team. För att fungera bra i rollen behöver du ha en god förmåga att bygga och utveckla relationer, ta till dig av ny kunskap och ta ner detta i planer och genomföranden. En förmåga att balansera analys och utveckling av nya idéer med implementering och att ”få saker gjorda” kommer vara en framgångsfaktor.

I tjänsten ingår vissa resor och helgtjänstgöring/arbete utanför ordinarie kontorstid.

Arbetsplats: Svensk Friidrotts förbundskansli i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Flexibilitet finns även för att genomföra arbete hemifrån.

Tjänstens omfattning: Tillsvidareanställning om 100%. Vi tillämpar provanställning på sex månader.

Tillträde: Snarast möjligt

Ansökan: Ansök med CV, personligt brev, referenser och löneanspråk senast den 11 september till This is a mailto link märkt ”Ansökan Projektledare Föreningsavdelningen”.

Upplysningar: Hillevi Thor, Avdelningschef, 0725-59 17 78, This is a mailto link

Facklig företrädare: Anna Jonsson, Unionen, 070-698 17 79, This is a mailto link

 

Svensk Friidrott söker verksamhetsutvecklare till Mittsvenska Friidrottsförbundet

Svensk Friidrott består från årsskiftet 21/22 av nio nya distrikt i stället för som tidigare 23. Mittsvenska Friidrottsförbundet är ett av de nya distrikten och samlar föreningar i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Uppland i en ny gemenskap.

Mittsvenska Friidrottsförbundets uppdrag är att verka för friidrottens utveckling inom distriktet samt företräda, stödja och samordna Svensk Friidrotts gemensamma frågor regionalt. En ny och viktig del i distriktets verksamhet är möjligheten att tillsätta en tjänst som verksamhetsutvecklare. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50 % och vi tillämpar provanställning på sex månader.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter

Som verksamhetsutvecklare i Mittsvenska är du anställd hos Svenska Friidrottsförbundet men arbetar på uppdrag av distriktsstyrelsen. Arbetsuppgifterna utgår ifrån ett operativt fokus, både ut mot föreningarna och inom distriktet, inklusive de administrativa arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Du arbetar nära och stödjer även styrelsen i strategiska och verksamhetsnära frågor.

Områden som distriktet är ansvarigt för och där du i rollen som verksamhetsutvecklare tillika föreningsansvarig kommer att vara delaktig i:

 • Utbildning – Hantera utbildning och föreläsningar utöver SFIF:s utbildningsuppdrag.
 • Samarbete och erfarenhetsutbyte – organisera möten och nätverk - kommunicera med distriktets föreningar - organisera träningshelger för aktiva och tränarträningar - ha en löpande dialog med SFIF och föreningsavdelningen.
 • Tävlingar – Informera om och rulla ut nya tävlings- och arrangemangsformer, både befintliga inom distriktet och från SFIF.
 • Styrning – Planera och genomföra verksamhet utifrån Svenska Friidrottsförbundets strategiska utvecklingsområden - implementera centrala beslut och föra ut centrala koncept till medlemsföreningarna - arbeta med årsrapporten och bidra till att driva utveckling av verksamheten i distriktet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som tillsammans med distriktsstyrelsen och ideella krafter inom distriktet, vill vara med och skapa resultat, god kvalitet och ett långsiktigt utvecklingsarbete. Arbetet kräver engagemang och intresse för föreningsutveckling. Erfarenhet av arbete i projektform är meriterande.

I vardagen kommer du att ha många kontakter med distriktets föreningar. Det är viktigt att kunna arbeta självständigt såväl som tillsammans inom distriktet, med föreningar, förbund och våra tre RF-SISU distrikt.

Vi vill att du har digital kompetens och kan använda och förstå olika digitala verktyg och medier. Arbetet ställer även krav på att du har lätt att uttrycka dig både i tal och i skrift, på svenska och engelska.

Svensk Friidrott lever och verkar i en värld av idrott. Erfarenhet av idrottsverksamhet i allmänhet och friidrott i synnerhet, är därför till din fördel. Vi ser även gärna att du har en förmåga att se idrottens roll och funktion utifrån ett större samhällsperspektiv.

Arbetsgivare: Svenska Friidrottsförbundet, Stockholm.

Placering: Inom eller i nära anslutning till Mittsvenska Friidrottsförbundets disktrikt, diskuteras under processen

Tjänstens omfattning: Tillsvidareanställning om 50 %, provanställning sex månader tillämpas.  Resor och helgarbete förekommer.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Ansökan: Ansökan med CV, referenser och löneanspråk senast den 18 september till This is a mailto link märkt ”Ansökan SDF Föreningsansvarig”.

Upplysningar:
Leif-Göran Mosell, Mittsvenska Friidrottsförbundet, 070-541 36 90, This is a mailto link  
Christina Ridderstråle, Mittsvenska Friidrottsförbundet, 0708-144101 This is a mailto link
Björn Lindén, Svenska Friidrottsförbundet 073-539 84 74, This is a mailto link 

Facklig företrädare: Anna Jonsson, Unionen, 070-698 17 79, This is a mailto link

 

Klubbchef sökes till Varbergs GIF Friidrott

Varbergs GIF Friidrott fortsätter att utveckla sin träningsverksamhet. Nu sökes en klubbchef.
 
Varbergs GIF Friidrott strävar efter att fler ska komma med ut på tävlingar och verkligen satsa på sin friidrott och vill ge dessa individer den träning och andra förutsättningar som klubben kan bidra med.
 
Samtidigt ska de som vill träna friidrott i lite mindre omfattning också erbjudas fina möjligheter.
 
Friidrott för alla, ung som gammal, på olika nivåer, är klubbens ambition.
 
För att arbeta med dessa frågor söker vi nu en klubbchef. Klubbchefens huvudsakliga uppgifter är att vara samordnande för träning och tävling samt utbildning av tränare och andra ledare.
 
Annonsen för tjänsten som klubbchef hittar du HÄR.
 
Sök själv, eller vidareförmedla till någon annan. Varmt välkommen med ansökan senast 2022-08-15!

.

Göteborg Friidrott söker förbundschef

Är du en erfaren ledare inom ideella organisationer? Vill du utveckla friidrotten, föreningslivet och leda världens största halvmaraton, Göteborgsvarvet? Göteborg Friidrott söker nu en förbundschef.

Göteborg Friidrott vill långsiktigt och kontinuerligt skapa yttre förutsättningar till utveckling för varje individ oavsett bakgrund och livssituation. Vi vill möjliggöra friidrott hela livet? För oss och våra medlemsföreningar innebär det att individen är i fokus och är den som utgör kärnan i varje förening. Som förbund verkar vi inom Göteborgs distrikt och samverkar nationellt inom friidrotten för att skapa en glädjefylld friidrott som fortsätter utvecklas och frodas.

Förbundets uppdrag är att stötta de 53 medlemsföreningar som finns inom distriktet. Göteborgs Friidrottsförbund arbetar särskilt med utbildning, arrangemang, föreningsutveckling men även med att underhålla Friidrottens Hus, vilket är en anläggning som ägs och drivs av förbundet. På så sätt skapas förutsättningar för föreningarna så att de i sin tur kan utveckla sin egen förening. Göteborgs Friidrottsförbund arrangerar årligen flera stora evenemang, där ibland Göteborgsvarvet – idag världens största halvmaraton!

I din roll som förbundschef är du ytterst ansvarig för Göteborgs Friidrottsförbunds hela verksamhet. Förbundskansliet utgörs idag av 17 heltidsanställda medarbetare som jobbar med utveckling och förvaltning av evenemang, anläggningar och friidrotten. Förbundet organiseras under Svensk Friidrott och Riksidrottsförbundet, där du som förbundschef samverkar med dessa nationella organ och verkställer den egna förbundsstyrelsens beslut och planer.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Leda förbundets verksamhet, strategiskt och operativt
 • Leda och säkerställa väl genomförda arrangemang; världens största halvmaraton Göteborgsvarvet, Folksam Grand Prix samt andra lokala, nationella och internationella friidrottsarrangemang från ungdom till elit 
 • Samverka med förbundets 53 medlemsföreningar i distriktet för att stötta föreningarnas arbete och bidra till friidrottens utveckling i distriktet.
 • Samverka nationellt med Svensk Friidrott och RF-SISU, Göteborgs stad, övriga Specialidrottsdistrikt och internationella friidrottsaktörer
 • Samverka med och rapportera till förbundets styrelse
 • Budgetplanering och ansvar, ekonomisk planering, uppföljning och rapportering

I rollen som förbundschef rapporterar du till förbundsstyrelsen och samverkar nära med förbundsordföranden. Tjänsten är placerad på Friidrottens Hus i Göteborg.

Vem är du? 
Du är en lyhörd, kommunikativ och inkluderande ledare som skapar engagemang och långsiktiga relationer såväl internt som externt. Du förstår ideell verksamhet och värdet av att idrottsrörelsen bedrivs i föreningsform. Som person är du handlingskraftig med förmåga att skapa framdrift i komplexa uppdrag.

Din bakgrund 

 • Erfarenhet av att vara ytterst ansvarig för verksamhet såsom klubbdirektör, VD eller motsvarande
 • Erfarenhet av ideella organisationer, företrädesvis friidrottsföreningar
 • Minst fem års erfarenhet av ledarskap
 • Goda verbala och skriftliga kunskaper i svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

 • Varit eller är verksam inom friidrottsrörelsen
 • Erfarenhet av att arrangera större event
 • Ett etablerat kontaktnätverk i Göteborgs kommun

Vi erbjuder dig
Du erbjuds en möjlighet att leda och bidra till friidrottens utveckling både lokalt och nationellt, i en roll som stärker friidrotten, förbundet och medlemsföreningarna. För att uppnå bredd, spets, och glädje arbetar vi tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet, RF-SISU och våra föreningar mot en helhjärtad och attraktiv idrottsmiljö.
Vi tror att du vill söka dig till Göteborgs Friidrottsförbund för att vara med och bidra till och utveckla friidrotten som idrottsrörelse!

Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar Göteborgs Friidrottsförbund med rekryteringsföretaget Skoog Stjerna. Via DEN HÄR SIDAN kan du ansöka. Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan, bestående av CV och några rader om varför du är rätt för tjänsten, helst så snart som möjligt då urvalsprocessen sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mary Bjelkemyr på tel 0707-33 28 19.

.

.

Hellas friidrottsklubb söker tränare

Hellas friidrottsklubb söker en tränare med hjärta i och kunskap för friidrott. Vi behöver en tränare för en grupp duktiga tonåringar i åldern 14 – 18 år som huvudsakligen är inriktade på hopp och sprint.

Vi söker dig som har en gedigen insikt i träning och friidrott. Gärna en egen bakgrund från friidrotten och är intresserad av att leda och planera träningar för ungdomar. Träningar sker i Sätrahallen och på Björknäs IP.

Gruppen som vi söker tränare till tränar fyra pass per vecka och vi skulle behöva hjälp minst två av dessa fyra pass samt vid olika tillfällen under året leda utbildning av våra föräldratränare. Därutöver hoppas vi på att du har möjlighet att coacha de aktiva i samband med viktigare tävlingar, t.ex. SM.

I rollen ingår också att också stötta föräldratränare i deras utveckling vilka leder träningen för yngre barn.

Det vore fint om kunde du klämma in ett par veckor i slutet av juni och därefter mera regelbundet från augusti.

Hellas friidrottsklubb bildades 2010. Innan dess var Hellas friidrott en sektion inom SoIK Hellas som bildades redan 1899. Vi har alltså haft friidrott på programmet i mer än 120 år och hoppas att med din hjälp och andra att utveckla verksamheten vidare. Vi har för närvarande cirka 500 aktiva utövare på olika nivåer i verksamheten. De allra flesta av dessa har sin hemvist på Björknäs IP i Nacka, men det finns även grupper i Sätra och Älvsjö. 

Skicka din ansökan till Lars Holm, ordförande; Hellas friidrott. lars.holm@hellasfriidrott.se. Ring om du har frågor på telefon 0708 – 88 11 52.

ÖIS Friidrottsklubb söker klubbchef

ÖIS Friidrottsklubb är en topp-elitklubb i Sverige som idag har cirka 280 medlemmar. Vi har träningsverksamhet för barn som är 10 år och äldre, ungdomar och juniorer samt en stark elitverksamhet med såväl SM-segrare som OS-deltagare. Vi har idag anställda huvudtränare för ungdoms- och juniorverksamheten samt anställda elittränare. Vi har också cirka 25 fritidstränare för såväl ungdom, junior som senior.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en klubbchef till ÖIS Friidrottsklubb som vill vara en del av vår ÖIS anda.

I tjänsten ingår att utveckla och driva ÖIS Friidrottsklubb mot uppsatta mål. Du representerar klubben i olika sammanhang och verkar för utveckling av klubbens varumärke.

Som klubbchef innebär det att du på en övergripande nivå utvecklar klubbens verksamhet och koncept samt hanterar frågor utifrån pågående verksamhet. Du har ansvar för våra viktiga evenemang så som Blodomloppet, Världsungdomsspelen (vuspel.se), och Göteborgsvarvet. Du är drivande i, och ansvarig för, klubbens sponsorarbete. I rollen ingår ekonomiuppföljning och du har klubbens kontakter med Göteborgs kommun, Göteborg Friidrottsförbund, Svenska Friidrottsförbundet, SOK, övriga friidrottsklubbar och andra intressenter.

Du har budget-, arbetsmiljö- och personalansvar. I rollen ingår att samarbeta med ansvarig ungdomsutvecklare. Det ingår även bokning av resor vid tävlingar och läger för både tränare och aktiva.

Du rapporterar till styrelsen för ÖIS Friidrottsklubb.

Din profil – kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Grundläggande kunskaper inom friidrott
 • Ledarskapserfarenheter
 • Erfarenhet av administrativt arbete, ekonomiuppföljning, bokföring och budgetarbete
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska såväl som engelska
 • Du har goda datakunskaper
 • Erfarenhet av arbete med sponsring

Anställning 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% men varierar i omfattning och belastning efter behov och tid på året. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Placering är på ÖIS kansli på Friidrottens Hus i Göteborg.

Tillsättning av tjänsten sker snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan 

Välkommen med din ansökan, innehållande CV samt personligt brev, senast den 25 september 2022.

Du mailar din ansökan till This is a mailto link. Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden så vänta inte med din ansökan.

Mer information 

Läs mer om ÖIS Friidrottsklubb på vår hemsida www.oisfriidrott.se. För mer information om tjänsten kontakta Christer Strand, ordförande ÖIS Friidrottsklubb, e-post: This is a mailto link

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png