Hem / Förbundsinfo / Styrelsemöten / 2021 / Rapport styrelsemöte 29 oktober

Rapport styrelsemöte 29 oktober

Rapport från styrelsemöte nr 15/2021 som genomfördes fredagen den 29 oktober fysiskt på förbundskansliet i Hammarby Sjöstad, Stockholm.

 

Allmänt

Hela styrelsen deltog i mötet varav Anders Svanholm och Frida Näsman Fagerström digitalt.

 

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

 

Friskis&Svettis

Vid Riksidrottsmötet i slutet av maj fick Friskis&Svettis återigen avslag på sin ansökan om att bli ett eget specialidrottsförbund. Sedan augusti månad har vi haft en dialog med F&S riks och flera möten har genomförts för att se hur ett fortsatt framtida samarbete kan se ut och RF:s ekonomiska stöd fördelas.

 

Styrelsen beslutade

att ge ordförande Johan Storåkers, vice ordförande Karin Lundgren och GS i mandat att fortsätta dialogen med vissa tydliga medskick och i ambitionen att ha en fortsatt samverkan inom Svenska Friidrottsförbundet.

 

Strategi 2025

Förbundsårsmötet beslutade i mars om införande av Strategi 2025 och gav då även styrelsen i uppdrag att till hösten återkomma om a) organisation, b) fler och detaljerade mål samt c) styrning och rapportering. Styrelsen har under sommaren och hösten under ledning av vice ordförande Caroline Gedin arbetat med ärendet. Vid ordförandekonferensen den 27-28 november kommer förslagen att presenteras och där ska även ges möjlighet till inspel före beslut fattas slutligt på styrelsemötet den 9 december. Under november månad kommer även förslagen presenteras på hemsidan och i nyhetsbrev.

 

Styrelsen beslutade

att ge ordförande Johan Storåkers och GS i uppdrag att se över och revidera framtida kommittéer och råd utifrån de principer, bland annat gällande mandatperioder, som beslutades.

att tillsätta en disciplinnämnd enligt förslag som kommer att läggas fram till förbundsårsmötet 2022.

att komplettera det övergripande målet, 12 procents ökning i LOK-stödsåldrarna, med ytterligare tiotalet detaljerade mål kopplade till Strategin.

att lägga fram ett förslag om styrning och rapportering som baseras på ett årshjul med både fysiska och digitala möjligheter.

 

Förbundsårsmötet 2022

Det har sedan tidigare beslutats att förbundsårsmötet 2022 skall hållas den 26-27 mars i SM-staden Norrköping och det planeras att genomföras fysiskt. Styrelsen diskuterade såväl programupplägg som potentiella styrelseförslag att lägga fram på mötet.

 

Styrelsen beslutade

att ge GS i uppdrag att utse en arbetsgrupp för planering av förbundsårsmötet inklusive intressant program utöver årsmötesförhandlingarna. Styrelsen representeras i arbetsgruppen av Frida Näsman Fagerström och Stephan Hammar.

att ge ordförande Johan Storåkers och GS i uppdrag att till novembermötet ta fram en bruttolista på potentiella styrelseförslag inför förbundsårsmötet.

 

Placeringspolicy

Styrelsen diskuterade förbundets placeringspolicy som senast uppdaterades 2015 och gav några medskick gällande såväl ”risknivå” som storlek på kapital som kan placeras.

 

Styrelsen beslutade

att ge GS och vice ordförande Karin Lundgren i uppdrag att till novembermötet ta fram förslag på uppdaterad placeringspolicy samt offerter från någon eller några banker.

 

Folksam GP, arrangörsavtal

Tävlingsserien Folksam GP har genomförts årligen sedan början av 90-talet och fyller en viktig funktion i att skapa intresse för svensk friidrott. Men även för våra elitaktiva att utöver BAUHAUS-galan tävla på hemmaplan mot internationellt motstånd. Intresset för FGP-serien har ökat vilket inte minst syns via tv-siffrorna. Nya avtal till och med år 2025 är tecknade med Folksam och SVT. Fasta arrangörsparter har sedan tiotalet år tillbaka varit Göteborgs Friidrottsförbund, Hässelby SK/Spårvägens FK/Turebergs FK och IF Göta Karlstad. Därutöver finns möjligheten till ytterligare en ambulerande arrangör.

 

Styrelsen beslutade

att ge GS i uppdrag att inleda dialog om förlängning med befintliga avtalsparter och ett mandat att slutföra förhandlingar i ett nytt avtal inom ramen för nuvarande.

att ge GS i uppdrag att under avtalsperioden upprätta mer formaliserade utvärderingskriterier.

 

YALA, implementering i ordinarie utbildningsverksamhet

YALA är ett utbildningsprogram för unga ledare som initierades av ungdomsrådet och genomfördes för första gången 2018. Det har sedan dess varit en mycket uppskattad och efterfrågad utbildning. Ulrika Pizzeghello från utbildningskommittén och Michael Pettersson från ungdomsrådet har haft dialog och gemensamt tagit fram ett förslag där YALA i fortsättningen ska ingå i förbundets ordinarie utbildningsverksamhet.

 

Styrelsen beslutade

att YALA implementeras i ordinarie utbildningsverksamhet från och med år 2022 och att utbildningsansvarig ansvarar för upplägg samt att roller och ansvar fördelas utifrån förslaget.

 

World Athletics, utmärkelser och nomineringar

Som vanligt under hösten delar organisationer ut olika typer av utmärkelser. World Athletics kommer att dela ut ”Women of the year Award” samt ”Coaching Achivement Award”. Priserna kommer delas ut vid en gala senare under året.

 

Styrelsen beslutade

att ge GS i uppdrag att nominera Karin Torneklint respektive Vésteinn Hafsteinsson till ovanstående priskategorier.

 

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

 

Verksamhetsplanering och budget för åren 2022-2023

GS gjorde en kort sammanfattning av läget där budgetprocessen kommer att bli både viktig och utmanande. Såväl verksamhetsplan som budget kommer att beslutas på styrelsemötet den 9 december.

 

European Athletics Congress och Convention

Karin Grute Movin rapporterade tillsammans med Johan Storåkers från mötena i Lausanne i mitten av oktober och presenterade några av de områden som det fokuserades på, bland annat safeguarding som blir allt viktigare internationellt.

 

Ny regional organisation

Toralf Nilsson, ordförande i styrgruppen, och Björn Lindén från kansliet informerade om arbetsläget och svarade på frågor gällande bland annat avtalsläget.

 

Kommande möten

Den 26-27 november; Styrelsemöte som planeras att genomföras fysiskt.

Den 27-28 november; Ordförandekonferens som planeras att genomföras fysiskt.

Den 9 december; Styrelsemöte som planeras att genomföras digitalt.

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png