Hem / Förbundsinfo / Styrelsemöten / 2021 / Rapport styrelsemöte 9 december

Rapport styrelsemöte 9 december

Här nedan följer en rapport från styrelsemöte nr 17/2021 som genomfördes digitalt via teams torsdagen den 9 december kl.19.45-22.00.

 

Allmänt

Detta var årets sista ordinarie styrelsemöte där hela styrelsen närvarade.

.

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Friskis&Svettis

Ordförande Johan Storåkers och GS Stefan Olsson informerade om att vi nu muntligt är överens om ett fortsatt samarbete där även de ekonomiska förutsättningarna regleras. Ett avtal för perioden 2022-2025 kan nu förberedas.

Styrelsen beslutade

att godkänna huvudprinciperna i avtalet med fokus på fördelning av organisationsstödet och storlek på det grundbidrag som tillfaller SFIF.

att ge GS i uppdrag att slutföra avtalsskrivningen samt också underteckna densamma. Om några större ändringar föreslås ska GS informera ordförande i första hand och därefter styrelsen om så anses nödvändigt.

.

Antidopingpolicy, uppdatering

Styrelsen diskuterade behovet av att uppdatera nuvarande Antidopingpolicy. Detta med hänvisning till förslaget om att aktiva som är under utredning för brott mot dopingreglerna ej ska vara uttagningsbara i landslaget.

Styrelsen beslutade

att godkänna den uppdaterade Antidopingpolicyn med tillägget gällande ”ej uttagningsbar i landslaget under pågående utredning”. Samt att ge GS i uppdrag att säkerställa kommunikationen på bästa sätt och med fokus på elit- och landslagsverksamheten samt kungörande på hemsidan såväl som nyhet som under policy.

.

Nya SDF:en, samverkansavtal och uppdragsbeskrivningar

Styrgruppen för införande av nya regionala organisationen, som innebär att vi från den 1 januari 2022 går från 23 till 9 SDF, har under hösten arbetat fram samverkansavtal och uppdragsbeskrivning. Styrelsen diskuterade dokumenten och gjorde smärre justeringar.

Styrelsen beslutade

att godkänna såväl samverkansavtal som uppdragsbeskrivning samt ge GS i uppdrag att informera respektive nytt SDF.

att ge GS i uppdrag att fortlöpande utvärdera och uppdatera dokumenten.

.

Motion till SOK:s årsmöte

Styrelsen har under hösten berört och diskuterat möjligheten och behovet av att lämna in en motion till SOK:s årsmöte 2022. Motionen bygger på att SOK tillsätter en utredningsgrupp för att se över ”topp-åtta-kriterierna” och att ett konkret förslag skall finnas till årsmötet 2023 för att kunna användas inför sommar-OS 2024. Flera specialidrottsförbund har visat intresse och det är ambitionen att även få fler att skriva på motionen.

Styrelsen beslutade

att godkänna huvudinriktningen på motionen och ge ordförande Johan Storåkers och GS mandat att slutföra motionen.

.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Strategi 2025 diskuterades och framför allt summering av de inspel som kom i samband med ordförandekonferensen kopplat till detaljerade mål, styrning och årshjul samt organisation.

Coronasituationen som återigen påverkar vår verksamhet på olika sätt. Kommer bland annat innebära att vi behöver värdera och fatta beslut om och hur bland annat Friidrottsgalan, Nordenkampen och Förbundsårsmötet kan genomföras.

.

Kommande möten

21 januari; Styrelsemöte som planeras att genomföras digitalt.

25-26 februari; Styrelsemöte som planeras att genomföras fysiskt i samband ISM i Växjö.

21 mars; Styrelsemöte som kommer att genomföras digitalt.

25 mars; Styrelsemöte som planeras att genomföras fysiskt i samband med Förbundsårsmötet i Norrköping.

26-27 mars; Förbundsårsmötet som planeras att genomföras fysiskt i Norrköping.

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png