Hem / Förbundsinfo / Styrelsemöten / 2022 / Rapport styrelsemöte 25 februari

Rapport styrelsemöte 25 februari

Rapport från styrelsemöte nr 2/2022 fredagen den 25 februari kl.1530-2000. Mötet genomfördes som ett hybridmöte, dels fysiskt i Växjö och några deltog digitalt.

Allmänt och närvaro

Årets andra styrelsemöte.  Mötet inleddes med att styrelsen under en längre stund diskuterade den fasansfulla situationen i Ukraina och även tog några beslut (se nedan).  I övrigt var det sedvanligt stort fokus på förberedelser inför förbundsårsmötet med hantering av svar på inkomna motioner samt styrelsens förslag. Hela styrelsen deltog i mötet förutom Ulrika Pizzeghello som tidigt hade anmält förhinder. Därutöver deltog revisor Stefan Norell från Grant Thornton samt lekmannarevisorerna Pia Bosdotter Olson och Leif-Göran Mosell och föredrog sina rapporter.

 

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

 

Ukrainasituationen

Utifrån diskussionerna beslutade styrelsen enhälligt

att Svensk Friidrott inte kommer delta vid tävlingar, konferenser eller andra aktiviteter som arrangeras i Ryssland.

att starkt rekommendera arrangörer att inte bjuda in ryska friidrottare till tävlingar eller andra mötesplatser i Sverige.

att GS Stefan Olsson får i uppdrag att kontakta såväl World Athletics som European Athletics angående vilka möjligheter som finns att visa vårt stöd till Ukraina i samband med Inomhus-VM i Belgrad 18-20 mars samt European Throwing Cup i Leiria 12-13 mars.

 

Förbundsårsmötet - allmänt

Styrelsen diskuterade och gick igenom förberedelser och fortsatt planering inför förbundsårsmötet som genomförs digitalt 26 mars.

 

Styrelsen beslutade

att ge GS i uppdrag att fortsätta planeringen där också ett antal webinars före förbundsårsmötet kommer att genomföras.

att godkänna och signera årsredovisningen efter genomgång av revisorn och lekmannarevisorerna.  

att godkänna svar på de åtta inkomna motionerna och ge GS i uppdrag att göra redaktionella justeringar. Samtliga svar finns via https://www.friidrott.se/forbundet/forbundsinfo/arsmote/forbundsarsmote2022/motionerochyttranden2/

att godkänna fem styrelseförslag till förbundsårsmötet och ge GS i uppdrag att göra redaktionella justeringar. Samtliga förslag finns via https://www.friidrott.se/forbundet/forbundsinfo/arsmote/forbundsarsmote2022/styrelsensforslag/

att traditionsenligt utse stipendiater till Ungdomsfonden och Edvin Wide-stipendiet. Stipendiaterna kommer att presenteras i samband med förbundsårsmötet och utdelning kommer att ske i samband med Friidrottsforum 5-6 augusti.

 

Verksamhetsplan 2022

GS presenterade förslag till verksamhetsplan för Svenska Friidrottsförbundet för 2022 och noterade att det fortsatt kan bli smärre förändringar. Det med anledning av att budgeten ännu inte har spikats då organisations- och verksamhetsstöd från RF ännu inte bekräftats. Verksamhetsplanen bygger på aktiviteter för att uppnå målen i Strategi 2025.

 

Styrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsplan 2022.

 

Återstartsstöd 2

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen fördelning av totalt 5,5 mkr mellan föreningar, SDF och SF.

 

PC-verksamheten, utvärdering och process

Styrelsen beslutade

att följa plan för utvärdering av PC-verksamheten (Prestationscentrum) som ska vara klar under försommaren. Sportchef Dejan Mirkovic är sammankallande i arbetsgruppen där Berndt Andersson, Caroline Gedin och Ulrika Pizzeghello från styrelsen ingår.

 

RIG-verksamheten, utvärdering och process

Styrelsen beslutade

att följa plan för utvärdering av RIG-verksamheten (Riksidrottsgymnasier) som skall vara klar att skicka in svar gällande dimensionering/fördelning av platser till 19 april. Sofia Kuylser är sammankallande i arbetsgruppen där Berndt Andersson och Caroline Gedin ingår från styrelsen.

 

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

-Friskis&Svettis och arbetsläget utifrån beslut i december 2021 om fortsatt och utvidgat samarbete.

-Jon Ridgeon, CEO i World Athletics, som besökte Sverige 9-10 februari för besök vid stavhoppsgalan i Uppsala samt diskussioner med företrädare från Svensk Friidrott.

-Nordenkampen i Uppsala som glädjande kunde genomföras som planerat med publik.

 

Kommande möten

Den 21 mars som kommer att genomföras digitalt.

Den 25 mars som kommer att genomföras fysiskt med möjlighet att deltaga digitalt.

Den 26 mars förbundsårsmötet som genomförs digitalt.

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png