Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 2 mars 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Utdrag ur belastningsregistret
Svensk Friidrotts riktlinjer för tillämpning

 
Vem ska lämna in begränsat registerutdrag:
 • Anställda, arvoderade samt personer med återkommande uppdrag i verksamheten gäller även förbund och distriktsförbund (t.ex. utbildare)
 • Tränare och ledare som leder en träningsgrupp där deltagare är under 18 år
 • Övriga i föreningen som regelbundet vistas i samma miljö som barn och unga
 • Personer som medverkar vid aktiviteter som omfattar övernattning
 • Medicinare, fysioterapeuter och liknande
Vem bör lämna in begränsat registerutdrag:
 • Person som ett par gånger per år har uppdrag som funktionär på tävlingar och föreningsaktiviteter
 • Person som är tränare, ledsagare och ledare för aktiva över 18 år
Bra att begära begränsat registerutdrag även från:
 • Person som är funktionär på enskilda tävlingar eller föreningsaktiviteter, t.ex funktionär som hoppar in med kort varsel
 

 

Svar på vanliga frågor


Vilka räknas som barn?
Barn räknas alla under 18 år. Svenska Friidrottsförbundet rekommenderar dock att föreningen begär att även personer som är ledare och tränare för ungdomar och vuxna över 18 år visar upp registerutdrag för föreningen.

Vad innebär regelbunden och återkommande kontakt?
Regelbunden kontakt innebär att personen med jämna mellanrum träffar barn i föreningens verksamhet. Två tillfällen är återkommande.

Vad visar registerutdraget?
I det begränsade registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av lagens grövsta brott.
 • Mord
 • Dråp
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Samtliga sexualbrott
 • Barnpornografibrott
 • Grovt rån
 
Hur länge gäller registerutdraget?
Registerutdraget är giltigt i ett år. Preskriptionstiden för brott är 10 år. Efter det finns inga noteringar i registerutdraget.

Hur ska registerutdraget visas upp?
Registerutdraget ska visas upp personligen och i original med vattenstämpel. 

Hur går vi som förening tillväga?
Föreningen rekommenderas att utse två personer, en man och en kvinna, för att ansvara för att kontrollera att rutinen efterföljs och att utdrag presenteras för de som ålagts detta. Registerutdraget återlämnas till personen i original. Föreningen bör därför införa en rutin för hur kontrollen på ett diskret sätt kan genomföras och att utvärdera arbetssätt och rutiner regelbundet.
Den enskilde personen begär själv att få ut sitt registerutdrag ur Polisens belastningsregister. Här når du Polisens hemsida för det registerutdrag som idrottens ledare ska ansöka om.

Föreningen har mottagit ett registerutdrag i ett öppnat kuvert. Gäller utdraget då?
Det finns inga krav på att registerutdraget ska lämnas i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget. Personen ska kunna använda samma utdrag i andra föreningar och till eventuell arbetsgivare.
 
Vad gör vi som förening med det fysiska utdraget när vi fått och läst det?
Registerutdraget lämnas tillbaka till personen i original. Registerutdraget får inte behållas eller kopieras av föreningen. Föreningen ska bara dokumentera att registerutdraget är uppvisat och att kontrollen är utförd men inte antecknas något om vad som står i utdraget.

Vad gör vi om vi upptäcker att en person blivit dömd för något brott?
Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en person något uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns.
Det kan vara bra att i förväg diskutera hur föreningen ska agera om man upptäcker att en person är dömd för något brott. Det kan också vara viktigt att diskutera om föreningen ser olika på olika typer av brott.
Eventuella frågor kan Rådet för trygg friidrott svara på, här finns även stöd att få för föreningen. Rådet beräknas att vara på plats i början av år 2020. Tills dess att rådet är på plats så kommer Föreningsavdelningen att svara på frågor.
Kontaktuppgifter föreningsavdelningen:
Björn Lindén – bjorn.linden@friidrott.se
Frida Hogstrand – frida.hogstrand@friidrott.se

Hur ofta ska föreningen begära in registerutdrag?
Svenska Friidrottsförbundets distriktsförbund och föreningar uppmanas att omgående informera om samt begära utdrag från personer som vid införandet 1 januari 2020 är verksamma i föreningen.
När nya personer knyts till verksamheten ska ett utdrag begäras i samband med att en överenskommelse om personens uppdrag fastställs.
Registerutdrag bör därefter begäras vartannat år och en rekommendation är att dessa begärs in i samband med t.ex. årsmöte eller annan årligen återkommande föreningsaktivitet. Detta för att skapa en tydlighet och en smidig administration samt att rutinen inte glöms bort. 

Hur gör vi med utdrag ur belastningsregistret för ledare som saknar svenskt personnummer?
Om personen söker eller har uppehållstillstånd i Sverige så har den ett så kallat samordningsnummer som tillfälligt gäller istället för det svenska personnumret, då går man tillväga på samma sätt. Om personen är medborgare i ett EU-land så finns det ett utdrag för dessa på Polisens hemsida. Om personen är en utländsk gästtränare från ett icke EU-land så finns inga möjligheter att kontrollera den via Polisen i Sverige. Svenska Friidrottsförbundet rekommenderar därför att man alltid begär ut referenser på tilltänkta personer.  

Kontaktperson

Frida Hogstrand

Frida Hogstrand

a 010-476 53 05
e-postKontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post

>