Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 15 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Förtjänstutmärkelser
för ledare
 

Svenska Friidrottsförbundets utmärkelsesystem omfattar nedanstående fyra nivåer. De angivna tidsgränserna skall ses som ungefärliga riktmärken. Ledare som gjort särskilt betydande insatser kan också komma ifråga även om tidsomfånget varit något kortare.

 

Förtjänstdiplom

Kan tilldelas ledare som verkat aktivt som ledare inom förening eller SDF under minst 10 år. Diplomet kan också tilldelas en förening.

 

Förtjänstmärke

Tilldelas normalt ledare som tidigare erhållit diplomet och som sedan verkat i ytterligare minst 5 år.

                           

 

Förtjänstmedalj i silver

Tilldelas normalt ledare som tidigare erhållit märket och som totalt verkat "nitiskt och framgångsrikt" i ca 25 år.
Innehavare av silvermedalj är garanterad fri entré till alla friidrottstävlingar i Sverige.

 

Förtjänstmedalj i guld

Kan tilldelas ledare som tidigare erhållit silvermedaljen och som bedöms ha utfört ett särskilt förtjänstfullt och betydande arbete inom friidrotten. Normalt skall för erhållande av guldmedaljen man inte bara ha verkat i förening utan också ha gjort betydande insatser inom SFIF centralt och/eller i SDF.

 

Ansökan m m

För diplom, märke och silvermedalj skall ansökan med meritförteckning göras av förening eller SDF. Den särskilda ansökningsblanketten finns för att ladda ned härifrån friidrott.se (se högerspalten).

Med anledning av Corona och hemarbete är handläggnigstiden förlängd till två månader - oftast i samband med föreningsjubileum eller årsmöte - för att hinna behandlas av Utmärkelsekommittén och för att själva utmärkelserna sedan skall hinna skickas ut till den ansökande organisationen.

För den exklusiva guldmedaljen gäller inget ansökningsförfarande utan initiativ tas där normalt av SFIF självt och beslut fattas av förbundsstyrelsen.

Kontaktperson

Gunilla Dahlén

Gunilla Dahlén

a 010-476 53 33
e-post


Avdelningar

Intro

Ledare

Stora Grabbar och Tjejer m m

 

 

Ansökningsblankett