Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 3 mars 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Sammanfattning från styrelsemötet den 22 januari 2021


 
Inför Förbundsårsmötet 2021 
Styrelsen beslutade att förbundsårsmötet 2021 kommer att genomföras under en dag och att det blir lördagen den 27 mars. Bestämdes också Förbundets arbetsgrupp för årsmötet kommer att jobba vidare med upplägget. Mer information om inbjudan, handlingar, motioner och valberedningens arbete uppdateras fortlöpande via  
 
Sedan tidigare har informerats om att mötet kommer att genomföras digitalt. 
  
Införande av Disciplinnämnd 
Styrelsen beslutade om att införa en ”nationell” disciplinnämnd som ska ta över det ansvar som SDF har idag. Med anledning av införande av en ny regional organisation och framtagande av nio nya distrikt ser styrelsen ett bra tillfälle till att ändra i stadgarna genom att överföra ansvaret för prövningsrätten till Svenska Friidrottsförbundets styrelse. Därmed även underlätta för våra nya SDF då vi upplever att det varit svårt att både förstå uppdraget och att hitta kompetens för att klara eventuella ärenden. 
  
Nordiska kongressen den 19-20 mars 2021 
I nuläget planeras inte för att några motioner från Sverige kommer att lämnas in. Vi var flitiga förra året med totalt sex motioner varav fyra med anknytning till det gemensamma tävlingsutbudet på landslagsnivå som funnits i många år och i vissa fall behöver ses över. 
  
Rapporter 
Arbetsläget gällande Strategi 2025 och Ny regional organisation redovisades. Strategi 2025 kommer det att beslutas om på förbundsårsmötet som den nya Verksamhetsinriktningen för perioden 2021-2025. Även Ny regional organisation kommer att vara uppe för beslut på FÅM då de nya distrikten skall vara helt klara. 
 
Sedvanligt lämnades även rapporter från GS, de kommittéer som styrelsen tillsatt samt de olika råd och arbetsgrupper som GS förfogar över.
>