Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 16 januari 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


STYRELSEFÖRSLAG 1


Modifiering av poängberäkningen
för föreningarnas rösträtt

(anpassning till uppdelningen av 16/17-åringarna i två tävlingsklasser på USM)

  

Förbundsstyrelsen föreslår

att förbundsmötet beslutar ändra poängvärdet för den uppdelade 17-årsklassen till att bli 0.25 poäng per ettårsklass i likhet med 15-årsklassen. Förslaget gäller individuella grenar.

Förslaget innebär en stadgeändring av 3 Kap: Förbundsmöte, § 17 Sammansättning, och ska gälla retroaktivt fr o m 2007

 

Motivering:

När den tidigare 17-årsklassen 2007 delades upp i två 1-årsklasser ändrades aldrig SM-poängsystemet i stadgarna. Det innebär rent formellt att man inte kan få poäng som 16-åring.

Därför föreslås en ändring av poängen enligt tidigare praxis, d v s 0.25 poäng per 1-årsklass (mot tidigare 0.5 p för 2-årsklassen 17 år) enligt nedanstående tabeller

 

 

Tidigare (gemensam 16/17-årsklass)

Åldersklass Beteckning Poäng
Senior M/K 1 p
22-årsjunior K22/K22 0.75 p
19-årsjunior P19/F19 0.5 p
17-årsungdom P17/F17 0.5 p
15-årsungdom P15/F15 0.25 p

 

Förslag (separata 16- och 17-årsklasser)

Åldersklass Beteckning Poäng
Senior M/K 1 p
22-årsjunior K22/K22 0.75 p
19-årsjunior P19/F19 0.5 p
17-årsungdom P17/F17 0.25 p
16-årsungdom P16/F16 0.25 p
15-årsungdom P15/F15 0.25 p

 

Förslaget följer gällande praxis, nämligen att 1-årsklasser har värdet 0.25 p, alla 2-årsklasser 0.5 p, 3-årsklasserna 0.75 p och seniorklassen 1 p.

På samma sätt räknas det fortfarande 0.5 p i stafett och lag (lag-USM) där tvåårsklasserna fortfarande används (17-årsklassen).

 

Ny lydelse i stadgarna

(ändringar med kursiv och fet stil)

 

3 Kap Förbundsmöte, 17 § Sammansättning

Förbundsmöte består av ombud dels för SDF, dels för de trettiofem föreningar som under de senaste två verksamhetsåren före mötet vid tävlingar om svenska senior-, junior- och ungdomsmästerskap utomhus för män och kvinnor, pojkar och flickor, sammanlagt uppnått det högsta poängtalet enligt följande poängberäkning.

a) 1 poäng för varje enskild aktiv som uppnått en placering bland de sex bästa i en individuell senior-SM-tävling.

b) 0,75 poäng för varje enskild aktiv som uppnått en placering bland de sex bästa i en individuell junior-SM-tävling för klassen 22 år.

c) 0,5 poäng för varje enskild aktiv som uppnått en placering bland de sex bästa i en individuell junior-SM-tävling för klassen 19 år.

d) 0,25 poäng för varje enskild aktiv som uppnått en placering bland de sex bästa i en individuell ungdoms-SM-tävling för klassen 17 år.

e) 0,25 poäng för varje enskild aktiv som uppnått en placering bland de sex bästa i en individuell ungdoms-SM-tävling för klassen 16 år.

f) 0,25 poäng för varje enskild aktiv som uppnått en placering bland de sex bästa i en individuell ungdoms-SM-tävling för klassen 15 år.

g) Aktiv som placerar sig i flera åldersklasser tillgodoräknas 1 poäng om placerad på senior-SM, 0,75 poäng om placerad på junior-SM 22 år men ej senior-SM och 0,5 poäng om placerad på junior-SM 19 år men ej senior-SM.

h) Aktiv som placerar sig i flera grenar erhåller ej något extra poäng för detta.

 

Stafetter och lag-SM

a) 1 poäng för förening som uppnått en placering bland de sex bästa i en senior-SM-stafett.

b) 0,75 poäng för förening som uppnått en placering bland de sex bästa i en junior-SM-stafett för klassen 22 år.

c) 0,5 poäng för förening som uppnått en placering bland de sex bästa i en junior-SM-stafett för klassen 19 år.

d) 0,5 poäng för förening som uppnått en placering bland de sex bästa i en ungdoms-SM-stafett för klassen 17 år.

e) 0,25 poäng för förening som uppnått en placering bland de sex bästa i en ungdoms-SM-stafett för klassen 15 år.

f) Förening som placerat sig i flera grenar i en åldersklass erhåller ej någon extra poäng för detta.

g) Förening som placerat sig i såväl manlig som kvinnlig stafettlöpning i en åldersklass erhåller dock dubbla poäng.

h) Dessutom erhålles poäng vid SM för föreningslag enligt samma beräkningsgrund som för individuella tävlingar.

 

--------------------------------------------------------

STYRELSEFÖRSLAG 2

 

Svensk Friidrotts
regionala stödorganisation 

 

 Se "Rapport och Styrelsens förslag" (PDF, ca 450kB).