Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 16 januari 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Valberedningen informerar

Uppdaterat: 14 december 2007

 
Friidrottsvänner,
 
Det är viktigt att valberedningens förslag till förbundsstyrelse har en gedigen förankring i svensk friidrott:

 

Nomineringar

kan genomföras av Sveriges alla distriktsförbund och de 35 främsta föreningarna enligt Svenska Friidrottsförbundets poängberäkning upprättad i januari år 2007.

Uppslag

är en möjlighet för vem som helst att till valberedningen komma in med en idé på en lämplig framtida medlem av förbundsstyrelsen. De personer som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågade om de är intresserade av uppdraget. Alla idéer tas emot tacksamt av valberedningen.

Tidsplan

Nomineringar och uppslag ska skickas till valberedningens ordförande antingen via e-post eller vanlig post (se kontaktuppgifter nedan). Vi tar emot båda dessa former av handlingar fram t o m den 15 januari nästa år.

Men vi är tacksamma om Ni har möjlighet att skicka in Era förslag före jul i år så att vi får god tid till att bereda ärendena.

Mandatperioder som avslutas

De medlemmar av förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut är :

Yngve Andersson, ordförande
Krister Clerselius, ledamot
Curt Högberg, ledamot
Lena Moen, ledamot
Mats Åkerlind, ledamot

Mandatperioden för ordföranden är 1 år och för ledamöter 2 år. Vid fyllnadsval kan ledamöter väljas på en kortare tid än 2 år.

Av de fem ovannämnda har Yngve Andersson, Krister Clerselius och Lena Moen meddelat valberedningen att de inte kandiderar till omval.

Nyheter i valberedningens arbete 

* Vi vill i den mån det är möjligt arbeta för att alla kandidater till förbundsstyrelsen ska presentera ett CV för att ge mötesdelegaterna m fl en bättre bild av kompetens och bakgrund. Detta gäller för såväl de personer som är valberedningens förslag som andra kandidater.

* Under årsmöteshelgen ämnar valberedningen arrangera ett seminarium/en hearing med presentation av de personer som aspirerar på en plats i förbundsstyrelsen. Vid detta tillfälle ska det självklart finnas möjlighet att ställa frågor. 

Enkät

Valberedningen har även sammanställt en enkät om dagens och framtidens sammansättning av förbundets styrelse. Det är vår förhoppning att så många friidrottsintresserade som möjligt kan lämna sina synpunkter.

Ladda ned enkäten - skicka in svaret senast 15 januari!

 

Vänliga hälsningar,

Svenska Friidrottsförbundets valberedning

Johan Storåkers
Nils-Erik Emilsson
Ellinor Johansson
Lennart Petterson
Kristina Södergren

 

Kontakt:

Svenska Friidrottsförbundets valberedning
att: Johan Storåkers
Vattugatan 21A
172 73 SUNDBYBERG

mobil 0709-40 78 75

e-post: johan.storakers@sundbyberg.se