Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 3 mars 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Förslag arvodesstruktur
 

 

2012

 
 

Arvoden och ersättning
till ledamöter och övriga valda till Svenska Friidrottsförbundets
styrelse och kommittéer

 

 

Valberedningen förslår

att förbundsårsmötet beslutar att godkänna att arvodering till styrelsens ledamöter sker på oförändrat sätt, dvs enligt följande, samt fastställer ersättningsregler för styrelseledamöter och kommittéer enligt nedan.
 
 

1. Arvode för förtroendeuppdrag som förbundsordförande


För ordförande i SFIF:s styrelse utgår ett arvode med 1 prisbasbelopp (pbb) per år (2012 = 44.000 kr).

2. Arvode för förtroendeuppdrag som övrig styrelseledamot
 

För övrig ledamot i SFIF:s styrelse utgår ett arvode med 0,25 pbb per år (2012 = 11.000 kr).

3. Ersättningsregler:


För styrelseledamöter gäller följande:

  • Reglerna avser samtliga uppdrag som styrelseledamot har i anledning av sitt ledamotskap
  • Rese- och traktamentsersättning utgår efter samma grunder som gäller förbundets personal.
  • Utlägg ersätts mot inlämnande av verifikation
  • Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utgå ifrån ledamotens personliga inkomstnivå, dock högst 0,02 pbb per dag eller totalt 0,25 pbb per kalenderår. Som förlorad arbetsförtjänst ska även anses utnytjad kompensationsledighet eller semester. Intyg behöver inte uppvisas.

För övriga förtroendevalda - dvs ledamöter i av årsmötet valda organ samt av förbundsstyrelsen tillsatta projekt- och arbetsgrupper - gäller följande:

  • Rese- och traktamentsersättning utgår med (av Skatteverket fastställda) skattefria belopp.
  • Utlägg ersätts mot inlämnande av verifikation
  • Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej.