Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 26 februari 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Valberedningens förslag
 

 

2012

 

 

FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL


Ordförande (mandatperiod 1 år): Tomas Riste (nyval)

Ledamot (mandatperiod 2 år): Toralf Nilsson (omval)

Ledamot (mandatperiod 2 år): Lillemor Rönnbrant (omval)

Ledamot (mandatperiod 2 år): Åke Westerlund (nyval)

Ledamot (mandatperiod 2 år): Mats Åkerlind (omval)

Ledamot (fyllnadsval, mandatperiod 1 år): Pia Bosdotter Olson (nyval)


Fyllnadsvalet föranleds av förslaget att Tomas Riste, som har ett år kvar på sin mandatperiod som ledamot, skall väljas till ordförande.

Samtliga inkomna nomineringar: Se länk i högerspalten!


Anm: Ett år kvar på sina mandatperioder som ledamöter har Lena Aruhn, Jan Kowalski och Karin Lundgren.


WEBBENKÄT


För att stärka beredningsprocessen har - som komplement till gängse nomineringsförfarande - valberedningen genomfört en webb-baserad enkät där företrädare för friidrottssverige fått lämna synpunkter.

Glädjande många har besvarat enkäten vilket varit mycket värdefullt för valberedningen. De inkomna synpunkterna är dock att betrakta som internt arbetsmaterial och kommer av etiska skäl inte att offentliggöras.

En fylligare redogörelse för upplägget av valberedningens arbete kommer att lämnas under förbundsmötet.

 

CV-BANK / SEMINARIUM


Senare under mars månad presenteras information om kandidaterna till förbundsstyrelsen i form av en CV-bank.

Under lördagen den 24 mars kommer ett seminarium att organiseras i samband med förbundsårsmötet.

CV-dokumentet och seminariet är öppna även för personer som inte ingår valberedningens förslag (se nedan) men som vill kandidera vid förbundsmötet.

Tveka dock inte att när som helst kontakta valberedningens ordförande Johan Storåkers (tel 0709-40 78 75) vid ev frågor!  

  

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER


Revisor (mandatperiod 1 år): Lars Bauman (omval)

Revisor (mandatperiod 1 år): Lars Egenäs (omval)

Revisorssuppleant (mandatperiod 1 år): Lars-Gunnar Nilsson (omval)

Revisorssuppleant (mandatperiod 1 år): Ove Vestin (omval)
 

 

FÖRSLAG TILL ARVODESSTRUKTUR
 

I enligt med uppdrag från förra förbundsårsmötet lämnar valberedningen också ett förslag för framtida arvodsstruktur för styrelse och kommittér. Se länk i högerspalten till det fullständiga förslaget!

 

ÖVRIGT


Till mötesordförande föreslås Tommy Ohlström (ordf i Korpen) och till mötessekreterare Kerstin Rosén.

Valberedningen har under året bestått av ordföranden Johan Storåkers och ledamöterna Berndt Andersson, Krister Clerselius, Ellinor Johansson och Kristina Södergren.

De tre förstnämnda står till förfogande för att fortsätta sina uppdrag i valberedningen, medan övriga två avböjer omval. (Självklart är förbundsårsmötet alltid suveränt i valet av kommande valberedning.)