Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 15 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Valberedningen informerar
 


 

2012

 

Friidrottsvänner,
 
Det är av största vikt att det förslag till förbundsstyrelseledamöter som valberedningen förelägger Förbundsårsmötet har en gedigen förankring i svensk friidrott.

För att valberedningen ska kunna göra bästa möjliga arbete krävs alltså att vi har god kunskap om vad friidrottsrörelsen anser om styrelsens arbete, kompetenser och framtida sammansättning.

Därför har vi planerat in följande punkter i vårt arbete:

Enkät

Vi har komponerat en enkät med olika frågeställningar kring styrelsen. En enkät vi hoppas att så många som möjligt i friidrotts-Sverige besvarar. Enkäten besvaras enkelt via ett webbformulär - klicka bara på länken i högerspalten!

Nomineringsprocessen

Läs särskild information (se länk i högerspalten)!

Styrelsearvoden

Ett remissarbete om eventuell förändring av styrelseledamöternas arvoden kommer att genomföras.

Kandidat-CV

För att förbundsårsmötets ombud m fl skall få bästa möjliga bild av styrelsekandidaternas kompetens och bakgrund arbetar vi för att alla kandidater - såväl valberedningens förslag som ev övriga kandidater - ska presentera ett CV.

Seminarium/hearing

Under förbundsårsmöteshelgen planerar vi ett seminarium ("en hearing") med presentation av - och förstås möjlighet att ställa frågor till - de personer som aspirerar på en plats i förbundsstyrelsen.
 

Johan Storåkers

ordförande

 

 

Valberedningens ordförande:

Johan Storåkers
Vattugatan 21A
172 73 SUNDBYBERG

mobil 0709-40 78 75

e-post

 

Klicka på knappen nedan och

på Valberedningens enkät senast
den 25 januari  

Avdelningar

Intro

Utlysning

Program

Föredragningslista

Röstlängd

Årsberättelse

Styrelsens förslag

Motioner & yttranden

Valberedningens förslag

Förslag till arvodesstruktur

Seminarier

Reseräkning

Valberedningen informerar

Nomineringsprocessen

Inkomna nomineringar