Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 26 februari 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Valberedningen informerar
 


 

2014
För att valberedningen ska kunna göra bästa möjliga arbete krävs att vi har god kunskap om vad friidrottsrörelsen anser om styrelsens arbete, kompetenser och framtida sammansättning.

Därför har vi planerat in följande punkter i vårt arbete:

 

Enkät


Vi har komponerat en enkät med olika frågeställningar kring styrelsen och dess sammansättning. En enkät vi hoppas att så många som möjligt i deltar i genom att klicka på den gula "Svara"-knappen i högerspalten och sedan besvara frågorna.
 

Nomineringsprocessen


Läs särskild information (se länk i högerspalten)
 

Kandidat-CV


För att förbundsårsmötets ombud m f l skall få bästa möjliga bild av styrelsekandidaternas kompetens och bakgrund arbetar vi för att alla kandidater - såväl valberedningens förslag som ev övriga kandidater - ska presentera ett CV.
 

Seminarium/hearing


Under förbundsårsmöteshelgen planerar vi ett seminarium ("en hearing") med presentation av - och möjlighet att ställa frågor till - de personer som aspirerar på en plats i förbundsstyrelsen.


Christina Liffner

ordförande

Valberedningens ordförande:

Christina Liffner
Domherrevägen 4
722 23 Västerås

mobil 0705-22 09 05

e-post

 

 

Klicka på knappen nedan och

på Valberedningens enkät senast
den 15 januari


 

Avdelningar

Intro

Utlysning

Deltagarförteckning

Årsberättelse

Styrelsens förslag

Motioner & yttranden

Valberedningens förslag

Mötesprotokoll

Valberedningen informerar

Nomineringsprocessen

Inkomna nomineringar