Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 26 oktober 2020

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Riktlinjer utifrån påverkan
av Corona/covid-19


Detta är Svensk Friidrotts samlingssida för information kring Coronaviruset/covid-19 och dess påverkan på friidrotten. Svensk Friidrott följer, i likhet med Riksidrottsförbundet, de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och övriga instanser med ansvar för och kompetens på området.

Sidan uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterat 2020-10-13, 18.15. Tävling inomhus under säsongen 20/21.

 


Snabblänkar till sidans innehåll


Grundläggande för alla

 

Använd de centrala informationskällorna

Information på andra språk: Link to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.


Ta eget ansvar för att minska smittspridning

Tänk på detta för att skydda dig själv och andra. Läs mer om detta hos Folkhälsomyndigheten.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom
 • Tvätta händerna ofta och noga, använd handsprit om inte handtvätt är möjlig
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Undvik kontakt med andra sjuka personer
 • Begränsa dina sociala kontakter och håll avstånd till andra i vardagen.
 • Resor inom landet sker utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Utgångspunkt för all friidrottsverksamhet


 • Alla har ett ansvar att följa de nationella rekommendationerna. Följs inte de utmanas också de möjligheter som idag finns för att bedriva idrottsverksamhet. Svensk Friidrotts riktlinjer och rekommendationer är ett ramverk som underlättar för föreningar att ta detta ansvar.
 • Inga allmänna sammankomster för fler än 50 personer får hållas, se nedan för tydliggörande för olika aktiviteter.  
 • Alla beslut som individer och föreningar fattar ska vara inriktade på att minimera smittspridning, lokalt och i samhället.
 • Alla friidrotts- och föreningsaktiviteter uppmanas starkt att genomföras utomhus. I de fall träning måste ske inomhus finns särskilda riktlinjer för detta - läs mer nedan. 
 • I dagsläget avråder Folkhälsomyndigheten inte från träningsverksamhet eller små sammankomster, men använd er av:
 • Tänk på riskgrupper i er och föreningens närhet och särskild vaksamhet och försiktighet ska vidtas kring äldre personer.
 • Ta hand om varandra. Kan ni inte längre ses är det viktigt att hålla kontakten genom digitala plattformar eller telefon.
 • Engagera er lokalt. Som förening kan ni göra stora insatser för ert lokalsamhälle. Kontakta ert RF-SISU-distrikt för mer information om lokala kontaktpersoner.

Tilläggsriktlinjer för olika aktiviteter


Träningar på föreningsnivå

 • Träningarna är viktiga, framförallt för barn och unga men även för folkhälsa. När de genomförs ska de nationella rekommendationerna och rekommendationer för idrott och träningsanläggningar följas.
 • Det är viktigt att:
  • Aldrig komma till träning när man har symptom på sjukdom
  • Ta det personliga ansvaret för att minimera riskspridning; handhygien och hålla avstånd, samlas endast i små grupper
  • Dela inte redskap alt. tvätta redskap noga mellan användning
  • Insjuknar man under en friidrottsaktivitet ska man gå hem direkt. 
 • Informera aktiva, tränare/ledare och föräldrar om föreningens förhållningssätt och planering framåt. 
 • Få och dela med er av träningstips i Svensk Friidrotts Facebookgrupp Träningstips(a)
 • Alla friidrotts- och föreningsaktiviteter uppmanas starkt att genomföras utomhus. Då träning sker inomhus finns särskilda riktlinjer - ladda ner och läs riktlinjerna här. 
 • Varje träningsgrupp får bestå av max 50 personer (tränare inkluderat), men det rekommenderas att grupperna är betydligt mindre än så.
 • Företrädesvis ska inte fler än 50 personer befinna sig på en arena/i en lokal samtidigt men då detta inte alltid är möjligt att kontrollera kan flera träningsgrupper träna samtidigt på en arena under förutsättning att nedanstående uppfylls:
  • Föreningen och förenings ledare verkar för att i största möjliga mån sprida ut träningstiderna mellan grupperna.
  • Föreningen och förenings ledare ansvarar för att planera träningspassen och flödet på arenan så att det inte uppstår trängsel, krockar i programmet eller osäkerhet.
 • Om en förening delar arenan/lokalen med andra föreningar eller andra externa träningsgrupper ska en gemensam planering med dessa ske, eller om detta inte är möjligt, en kontakt tas på plats för att säkerställa att trängsel inte uppstår.
 

Utbildningar och möten

 • Följ de nationella rekommendationerna och använd Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg vid planering. 
 • Gör det enkelt att tvätta händerna och tänk på att hålla avstånd till varandra. 
 • Alla deltagare ska ta det personliga ansvaret att minimera smittspridning.
 • Var uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum.
 • Informera deltagare på träffarna om förhållningssätt och planering.
  • Möten med fler än 50 deltagare avbokas eller genomförs i digital form.
  • Möten med färre än 50 deltagare kan genomföras efter samråd med deltagarna och om de genomförs i enlighet med övergripande smittskyddande åtgärder.


Tävlingar

Ramverk för tävlingar: Tänk småskaligt och ansvarsfullt

Svensk Friidrott och varje enskild arrangör har ett ansvar att följa de nationella riktlinjer som finns och inte äventyra hälsan för deltagare eller samhället.
Ramarna är satta utifrån de riktlinjer som råder nationellt den 23 juni 2020 och kan komma att förändras om riktlinjerna från regering och myndigheter förändras under sommaren.

Från och med den 14 juni kan friidrottstävlingar genomföras utifrån de ramar som beskrivs i nedanstående:  Sanktionsblanketten skickas till distriktet samt, vid central sanktion, även till sanktion@friidrott.se

Riktlinjer för inomhustävlingar 2020/2021 (13 oktober)
Riktlinjerna innebär sammanfattningsvis att arrangörer av inomhustävlingar kommer att behöva planera för tävlingar med…
 
 • Ett begränsat antal grenar och/eller åldersklasser
 • Glesare tidsprogram

Vi vill också uppmuntra till samverkan mellan arrangörer för att säkerställa att det finns möjlighet att tävla i alla klasser/grenar under inomhussäsongen inom rimligt resavstånd.
Riktlinjerna för inomhustävlingar finns att ladda ner här.
Blanketter för ansökan sanktion inne 2020/21 finns här


Nya ramar för arenatävlingar (20 augusti)
Friidrottsarenan och kringliggande område kan delas in i zoner för tävling, uppvärmning, tränare m.m. Zonerna ska vara väl definierade och helst fysiskt avgränsade från varandra. Antalet personer inom en tävlingszon får aldrig överskrida 50 personer (aktiva och funktionärer inräknade). Aktiva och tränare har enbart tillträde till arenan under den tid tävling i den egna grenen pågår. Efter avslutad gren ska de lämna arenan enligt funktionärers anvisningar. Alla aktiva, tränare och funktionärer måste få information (kartskisser) om zonernas utformning, samt vilken väg som är tillåten att ta in i, och ut ifrån, respektive zon.

Några exempel på hur arenan kan delas in i zoner finns i PM för JSM-USM i kastgrenar, områdeskartan för USM i hoppgrenar och arenakartorna för SM.


Gällande Virtuella lopp
Svensk Friidrott har i ett samarbete med appen RaceONE tagit fram en tjänst som gör att lopp kan virtuellt. Läs mer om Virtuella lopp här.
 

Resor i samband med tävling

Tänk på nedanstående vid resor till och från tävling samt vid vistelsen på tävlingsorten. 
 • Planera och genomför resan och vistelse på tävlingsorten inom träningsgruppen, dvs de som tränar tillsammans reser och bor tillsammans.
 • Övernattningar ska undvikas i görligaste mån.
 • Om det är möjligt bör man färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, t.ex. bil eller minibuss.
 • Vid längre bilresor samt resor till och från tävlingar över dagen bör flera förare utnyttjas för att minska olycksrisken.
 • Den som behöver resa med allmänna färdmedel bör i första hand välja ett alternativ där det går att boka en sittplats, t.ex. tåg.
 • Tag med och utnyttja handsprit flitigt i samband med resande.
 • Tävlande och ledare kan dela rum inom träningsgrupperna i samband med inkvartering, men ”logementsboende” ska undvikas.
 • Efter ankomst till tävlingsorten ska tävlande och ledare vistas vid inkvarteringen eller tävlingsplatsen. Utnyttjande av kollektivtrafik och sociala kontakter utanför träningsgruppen ska undvikas. Avstå särskilt från kontakter med personer över 70 år.
 • De tävlande ska så långt som möjligt ordna måltiderna i anknytning till inkvarteringen.
 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan tävlande och ledare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
 • Tävlande och ledare ska äta och dricka inom träningsgrupper sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Man kan hämta sin mat och dryck själva så länge som det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan utnyttjas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel.
 

Friidrottsutbildning på gymnasienivå

Utbildning vid RIG och NIU berörs av riktlinjerna om att utbildning på gymnasienivå uppmanas ske på distans. Friidrottens RIG/NIU har informerats om Svensk Friidrotts riktlinjer gällande möjligheter till träning. Vid specifika frågor om enskilda utbildningsplatser hänvisas till respektive skola. 

Tävlingar och träning utomlands

Utrikesdepartementet avråder från alla utlandsresor till och med 15 juli.

 

Råd vid sjukdom samt för återgång till träning


Vid symtom och misstänkt smitta

Inkubationstiden för covid-19 är troligen 4-6 dagar men kan i vissa fall vara ända upp till 12 dagar. De vanligaste symptomen är feber, torrhosta, svårighet att andas och det är också vanligt att man tappar luktsinnet.

Kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först. Stanna hemma under sjukdomstiden, om du inte behöver sjukhusvård.

Testa dig själv och få råd: Region Stockholm har tagit fram ett självskattningstest där alla välkomnas att göra en bedömning av sitt hälsoläge och få råd om vad du bör göra. Gå till testet.

Insjuknar man under en friidrottsaktivitet ska man gå hem direkt. Den som blivit sjuk bör också informera sin träningsgrupp/förening om detta och inte vara närvarande på träning/tävling till dess denne är helt frisk. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för bedömning av detta.

I tillägg bör träningsgruppen undvika att samlas (aktiva genomför enskild träning) till dess det kan uteslutas att ingen annan i träningsgruppen smittats. Extra noggrannhet kring hygien och avstånd till andra individer (även utanför träningsgruppen) ska också beaktas under perioden.


Att återuppta träning efter covid-19

I de flesta fall får unga personer milda symptom som går över på en vecka, men det är viktigt att låta kroppen återhämta sig helt innan träning inleds. Det finns risker med att börja träna för tidigt då den aktive kan få hjärt- och lungproblem. Rådet är därför att vila helt (ingen träning) i minst 10 dagar från att symptomen har upphört. Därefter kan träningen stegras försiktigt under kommande veckor.
 

Extra information och stöd till föreningar


Vi sidan av riktlinjerna finns nedanstående information och stöd särskilt riktat till friidrottsföreningar. Detta är de initiativ som är igång men förbundet arbetar kontinuerligt med nya och att uppdatera listan.

Föreningsdrift

Tävling

Träning

 

Övergripande frågor 

Kontaktperson

Stefan Olsson

Stefan Olsson
Generalsekreterare
a 010-476 53 41
e-post


Kontaktperson

Hillevi Thor

Hillevi Thor
Kommunikations- ansvarig
a 010-476 53 51
e-postSpecifika frågor

Arenatävlingar

Kontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-post

Sanktionsansökningar

Kontaktperson

Frida Lindström

Frida Lindström

a 0702 013 049
e-post


 Långlopp

Kontaktperson

Jenny Sundqvist

Jenny Sundqvist
Motionslöpning och folkhälsa
a +46 10 476 53 59
e-post


 Föreningsverksamhet

Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post