Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 8 april 2020

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Angående Coronaviruset


Detta är Svensk Friidrotts samlingssida för information kring Coronaviruset och dess påverkan på friidrotten. Svensk Friidrott följer, i likhet med Riksidrottsförbundet, de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och övriga instanser med ansvar för och kompetens på området.

Sidan uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterat 2020-04-06, 15.30.

 

Snabblänkar till sidans innehåll


Grundläggande för alla

 

Använd de centrala informationskällorna

Information på andra språk: Link to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.


Ta eget ansvar för att minska smittspridning

Tänk på detta för att skydda dig själv och andra. Läs mer om detta hos Folkhälsomyndigheten.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom
 • Tvätta händerna ofta och noga, använd handsprit om inte handtvätt är möjlig
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Undvik kontakt med andra sjuka personer
 • Begränsa dina sociala kontakter och håll avstånd till andra i vardagen.
 • Res inte inom landet, framförallt inte till eller från storstadsområden. 
 

Vid symtom och misstänkt smitta

Kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.
Testa dig själv och få råd: Region Stockholm har tagit fram ett självskattningstest där alla välkomnas att göra en bedömning av sitt hälsoläge och få råd om vad du bör göra. Gå till testet.

Utgångspunkt för all friidrottsverksamhet


 • Alla har ett ansvar att följa de nationella rekommendationerna. Följs inte de utmanas också de möjligheter som idag finns för att bedriva idrottsverksamhet.
 • Inga allmänna sammankomster för fler än 50 personer får hållas.  
 • Alla beslut som individer och föreningar fattar ska vara inriktade på att minimera smittspridning, lokalt och i samhället.
 • Alla friidrotts- och föreningsaktiviteter uppmanas starkt att genomföras utomhus.
 • I dagsläget avråder Folkhälsomyndigheten inte från träningsverksamhet eller små sammankomster, men använd er av:
 • Tänk på riskgrupper i er och föreningens närhet och särskild vaksamhet och försiktighet ska vidtas kring äldre personer.
 • Ta hand om varandra. Kan ni inte längre ses är det viktigt att hålla kontakten genom digitala plattformar eller telefon.
 • Engagera er lokalt. Som förening kan ni göra stora insatser för ert lokalsamhälle. Kontakta ert RF-SISU-distrikt för mer information om lokala kontaktpersoner.

Tilläggsriktlinjer för olika aktiviteter


Träningar på föreningsnivå

 • Träningarna är viktiga, framförallt för barn och unga men även för folkhälsa. Men när de genomförs ska de nationella rekommendationerna och  Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott och träningsanläggningar följas.
 • Det är viktigt att:
  • Aldrig komma till träning när man har symptom på sjukdom
  • Ta det personliga ansvaret för att minimera riskspridning; handhygien och hålla avstånd, samlas endast i små grupper
  • Dela inte redskap alt. tvätta redskap noga mellan användning
 • Informera aktiva, tränare/ledare och föräldrar om föreningens förhållningssätt och planering framåt. 
 • Få och dela med er av träningstips i Svensk Friidrotts Facebookgrupp Träningstips(a)
 • Alla friidrotts- och föreningsaktiviteter uppmanas starkt att genomföras utomhus.
 

Utbildningar och möten

 • Följ de nationella rekommendationerna och använd Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg vid planering. 
 • Gör det enkelt att tvätta händerna och tänk på att hålla personlig distans.
 • Alla deltagare ska ta det personliga ansvaret att minimera smittspridning och inte göra onödiga resor.
 • Var uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum.
 • Informera deltagare på träffarna om förhållningssätt och planering.
  • Möten med fler än 25 deltagare avbokas eller genomförs i digital form.
  • Möten med färre än 25 deltagare kan genomföras efter samråd med deltagarna.


Tävlingar i Sverige - tänk småskaligt, lokalt och ansvarsfullt

 • Friidrottstävlingar utifrån de riktlinjer som råder just nu:
  • Endast kan genomföras om det totala antalet personer som samlas för och kring tävlingens genomförande inte överskrider 50 personer och att de övriga riktlinjer för idrottsrörelsen följs med stor noggrannhet.
  • Endast får genomföras om de är små och har ett lokalt upptagningsområde. Inga långa resor inom landet ska krävas från deltagarna och bilåkande i mindre grupper förordas.
  • Endast genomföras utomhus och med noggranna hygienrutiner. Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg ska användas, finns även här för nedladdning.
  • Äldre och sårbara personer i riskgrupper ska inte närvara eller medverka.
  • Arrangören är ansvarig att följa detta och inte äventyra hälsan för deltagare eller samhället.
  • Vid osäkerhet eller behov av rådgivning ska Svensk Friidrott kontaktas.
 

Friidrottsutbildning på gymnasienivå

Utbildning vid RIG och NIU berörs av riktlinjerna om att utbildning på gymnasienivå uppmanas ske på distans. Friidrottens RIG/NIU har informerats om Svensk Friidrotts riktlinjer gällande möjligheter till träning. Vid specifika frågor om enskilda utbildningsplatser hänvisas till respektive skola. 

Tävlingar och träning utomlands

Utrikesdepartementet avråder från alla utlandsresor till och med 14 april.


Extra information och stöd till föreningar


Vi sidan av riktlinjerna finns nedanstående information och stöd särskilt riktat till friidrottsföreningar. Detta är de initiativ som är igång men förbundet arbetar kontinuerligt med nya och att uppdatera listan.

 • Träning


Övergripande frågor 

Kontaktperson

Stefan Olsson

Stefan Olsson
Generalsekreterare
a 010-476 53 41
e-post


Kontaktperson

Hillevi Thor

Hillevi Thor
Kommunikations- ansvarig
a 010-476 53 51
e-postSpecifika frågor

Arenatävlingar

Kontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-post

Sanktionsansökningar

Kontaktperson

Frida Lindström

Frida Lindström

a 0702 013 049
e-post


 Långlopp

Kontaktperson

Jenny Sundqvist

Jenny Sundqvist
Motionslöpning och folkhälsa
a +46 10 476 53 59
e-post


 Föreningsverksamhet

Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post