Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 1 juni 2020

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Angående Coronaviruset


Detta är Svensk Friidrotts samlingssida för information kring Coronaviruset/covid-19 och dess påverkan på friidrotten. Svensk Friidrott följer, i likhet med Riksidrottsförbundet, de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och övriga instanser med ansvar för och kompetens på området.

Sidan uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterat 2020-05-25, 13.30.

 


Snabblänkar till sidans innehåll


Grundläggande för alla

 

Använd de centrala informationskällorna

Information på andra språk: Link to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.


Ta eget ansvar för att minska smittspridning

Tänk på detta för att skydda dig själv och andra. Läs mer om detta hos Folkhälsomyndigheten.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom
 • Tvätta händerna ofta och noga, använd handsprit om inte handtvätt är möjlig
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Undvik kontakt med andra sjuka personer
 • Begränsa dina sociala kontakter och håll avstånd till andra i vardagen.
 • Res inte inom landet, framförallt inte till eller från storstadsområden. 

Utgångspunkt för all friidrottsverksamhet


 • Alla har ett ansvar att följa de nationella rekommendationerna. Följs inte de utmanas också de möjligheter som idag finns för att bedriva idrottsverksamhet. Svensk Friidrotts riktlinjer och rekommendationer är ett ramverk som underlättar för föreningar att ta detta ansvar.
 • Inga allmänna sammankomster för fler än 50 personer får hållas, se nedan för tydliggörande för olika aktiviteter.  
 • Alla beslut som individer och föreningar fattar ska vara inriktade på att minimera smittspridning, lokalt och i samhället.
 • Alla friidrotts- och föreningsaktiviteter uppmanas starkt att genomföras utomhus.
 • I dagsläget avråder Folkhälsomyndigheten inte från träningsverksamhet eller små sammankomster, men använd er av:
 • Tänk på riskgrupper i er och föreningens närhet och särskild vaksamhet och försiktighet ska vidtas kring äldre personer.
 • Ta hand om varandra. Kan ni inte längre ses är det viktigt att hålla kontakten genom digitala plattformar eller telefon.
 • Engagera er lokalt. Som förening kan ni göra stora insatser för ert lokalsamhälle. Kontakta ert RF-SISU-distrikt för mer information om lokala kontaktpersoner.

Tilläggsriktlinjer för olika aktiviteter


Träningar på föreningsnivå

 • Träningarna är viktiga, framförallt för barn och unga men även för folkhälsa. När de genomförs ska de nationella rekommendationerna och rekommendationer för idrott och träningsanläggningar följas.
 • Det är viktigt att:
  • Aldrig komma till träning när man har symptom på sjukdom
  • Ta det personliga ansvaret för att minimera riskspridning; handhygien och hålla avstånd, samlas endast i små grupper
  • Dela inte redskap alt. tvätta redskap noga mellan användning
  • Insjuknar man under en friidrottsaktivitet ska man gå hem direkt. 
 • Informera aktiva, tränare/ledare och föräldrar om föreningens förhållningssätt och planering framåt. 
 • Få och dela med er av träningstips i Svensk Friidrotts Facebookgrupp Träningstips(a)
 • Alla friidrotts- och föreningsaktiviteter uppmanas starkt att genomföras utomhus.
 • Varje träningsgrupp får bestå av max 50 personer (tränare inkluderat), men det rekommenderas att grupperna är betydligt mindre än så.
 • Företrädesvis ska inte fler än 50 personer befinna sig på en arena samtidigt men då detta inte alltid är möjligt att kontrollera kan flera träningsgrupper träna samtidigt på en arena under förutsättning att nedanstående uppfylls:
  • Föreningen och förenings ledare verkar för att i största möjliga mån sprida ut träningstiderna mellan grupperna.
  • Föreningen och förenings ledare ansvarar för att planera träningspassen och flödet på arenan så att det inte uppstår trängsel, krockar i programmet eller osäkerhet.
 • Om en förening delar arenan med andra föreningar eller andra externa träningsgrupper ska en gemensam planering med dessa ske, eller om detta inte är möjligt, en kontakt tas på plats för att säkerställa att trängsel inte uppstår.


Friidrottsskolor under sommaren 2020

Svensk Friidrott välkomnar att Friidrottsskolor även denna sommar, då det är oerhört viktigt att barn och ungdomar har positiva aktiviteter i form rörelse och träning. Friidrottsskolorna ska dock genomföras på ett sätt som begränsar risken för smittspridning.
Rekommendationer gällande föreningarnas planering och genomförande av sommarens Friidrottsskolor har tagits fram och finns att ladda ner via denna länk.
Arrangerande förening ansvarar för att säkerställa att myndigheternas rekommendationer, råd och regler följs. Om det finns frågor eller osäkerhet kring genomförandet ska Svensk Friidrott kontaktas. 
 

Utbildningar och möten

 • Följ de nationella rekommendationerna och använd Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg vid planering. 
 • Gör det enkelt att tvätta händerna och tänk på att hålla avstånd till varandra. 
 • Alla deltagare ska ta det personliga ansvaret att minimera smittspridning och inte göra onödiga resor.
 • Var uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum.
 • Informera deltagare på träffarna om förhållningssätt och planering.
  • Möten med fler än 25 deltagare avbokas eller genomförs i digital form.
  • Möten med färre än 25 deltagare kan genomföras efter samråd med deltagarna.


Tävlingar

Deltagare:

 • Tävlingar för seniorer och äldre juniorer: Pausade tillsvidare
 • Tävlingar för aktiva födda 2002 eller senare kan genomföras enligt nedanstående ramverk.

Ramverk för tävlingar: Tänk småskaligt, lokalt och ansvarsfullt

Arrangören är ansvarig att följa de riktlinjer som finns och inte äventyra hälsan för deltagare eller samhället. Nedan återfinns ett ramverk för friidrottens tävlingar.
 
 • Det totala antalet personer som samlas för och kring en tävlingen genomförande får inte överskrida 50 personer (omfattar deltagare, funktionärer och eventuella åskådare) och de övriga riktlinjerna för idrottsrörelsen ska följas med stor noggrannhet.
 • Tävlingar ska vara små och ha ett lokalt upptagningsområde. Inga långa resor inom landet ska krävas från deltagarna och bilåkande i mindre grupper förordas.
 • Tävlingar genomförs endast utomhus och med noggranna hygienrutiner. Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg ska användas. Arrangören ska meddela aktiva och funktionärer om de hygien- och försiktighetsåtgärder som ska följas.
 • Äldre och sårbara personer i riskgrupper ska inte närvara eller medverka (varken som aktiv, funktionär eller åskådare).
 • Aktiva och funktionärer ska hålla avstånd till varandra. När de aktiva sitter och väntar på nästa försök, använd i största möjliga mån stolar istället för bänkar.
 • Vid osäkerhet eller behov av rådgivning ska Svensk Friidrott kontaktas.
 • Undvik allmänna omklädningsrum, uppmana deltagare att duscha hemma.
Hygien-/säkerhetsåtgärder att beakta:

Alla tävlingar:
 • Funktionärer bör bära handskar/vantar och eventuellt munskydd.
 • Se till att toaletter städas regelbundet.
 
Tillägg för arenatävlingar:
 • Tvätta eller sprita kastredskap ofta, både inför och under pågående tävling.
 • Tvätta av bord, hoppmattor och andra ytor som flera personer kommer i kontakt med både inför och under pågående tävling.
 
Tillägg för lopp utanför arena:
 • Nummerlappsutdelning utomhus eller skicka per post
 • Be löpare ta med och använda egen vattenflaska/vätskebälte
 • Undvik mat- eller dryckesförsäljning
 • För att minska trängsel bör starttider spridas ut och löpare som kommit i mål ska snabbt röra sig från målområdet
 
Nytt koncept: Veckans Grenar
Svensk Friidrott vill skapa möjligheter till tävlingsverksamhet i friidrott även under de omständigheter som råder och har tagit fram ett nytt tävlingskoncept för unga som kallas "Veckans grenar". Läs mer om Veckans Grenar här.
 
Nytt koncept: Virtuella lopp
Svensk Friidrott har i ett samarbete med appen RaceONE tagit fram en tjänst som gör att lopp kan virtuellt. Läs mer om Virtuella lopp här.
 

Friidrottsutbildning på gymnasienivå

Utbildning vid RIG och NIU berörs av riktlinjerna om att utbildning på gymnasienivå uppmanas ske på distans. Friidrottens RIG/NIU har informerats om Svensk Friidrotts riktlinjer gällande möjligheter till träning. Vid specifika frågor om enskilda utbildningsplatser hänvisas till respektive skola. 

Tävlingar och träning utomlands

Utrikesdepartementet avråder från alla utlandsresor till och med 15 juli.

 

Råd vid sjukdom samt för återgång till träning


Vid symtom och misstänkt smitta

Inkubationstiden för covid-19 är troligen 4-6 dagar men kan i vissa fall vara ända upp till 12 dagar. De vanligaste symptomen är feber, torrhosta, svårighet att andas och det är också vanligt att man tappar luktsinnet.

Kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först. Stanna hemma under sjukdomstiden, om du inte behöver sjukhusvård.

Testa dig själv och få råd: Region Stockholm har tagit fram ett självskattningstest där alla välkomnas att göra en bedömning av sitt hälsoläge och få råd om vad du bör göra. Gå till testet.

Insjuknar man under en friidrottsaktivitet ska man gå hem direkt.


Att återuppta träning efter covid-19

I de flesta fall får unga personer milda symptom som går över på en vecka, men det är viktigt att låta kroppen återhämta sig helt innan träning inleds. Det finns risker med att börja träna för tidigt då den aktive kan få hjärt- och lungproblem. Rådet är därför att vila helt (ingen träning) i minst 10 dagar från att symptomen har upphört. Därefter kan träningen stegras försiktigt under kommande veckor.
 

Extra information och stöd till föreningar


Vi sidan av riktlinjerna finns nedanstående information och stöd särskilt riktat till friidrottsföreningar. Detta är de initiativ som är igång men förbundet arbetar kontinuerligt med nya och att uppdatera listan.

Föreningsdrift

Tävling

Träning

 

Övergripande frågor 

Kontaktperson

Stefan Olsson

Stefan Olsson
Generalsekreterare
a 010-476 53 41
e-post


Kontaktperson

Hillevi Thor

Hillevi Thor
Kommunikations- ansvarig
a 010-476 53 51
e-postSpecifika frågor

Arenatävlingar

Kontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-post

Sanktionsansökningar

Kontaktperson

Frida Lindström

Frida Lindström

a 0702 013 049
e-post


 Långlopp

Kontaktperson

Jenny Sundqvist

Jenny Sundqvist
Motionslöpning och folkhälsa
a +46 10 476 53 59
e-post


 Föreningsverksamhet

Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post