Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 5 december 2020

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Riktlinjer utifrån påverkan
av Corona/covid-19


Detta är Svensk Friidrotts samlingssida för information kring Coronaviruset/covid-19 och dess påverkan på friidrotten. Svensk Friidrott följer, i likhet med Riksidrottsförbundet, de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och övriga instanser med ansvar för och kompetens på området.

Sidan uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterat:

 • 2020-11-18, 11:30: Fördelningar av RF:s kompensationsstöd
 • 2020-11-27: Riktlinjer Friidrottsverksamhet till och med 6/1 2021, uppdatering gällande gymnasieelever på elitnivå

Snabblänkar till sidans innehåll


Grundläggande för alla

 

Använd de centrala informationskällorna

Information på andra språk: Link to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.


Ta eget ansvar för att minska smittspridning

Tänk på detta för att skydda dig själv och andra. Läs mer om detta hos Folkhälsomyndigheten.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom
 • Tvätta händerna ofta och noga, använd handsprit om inte handtvätt är möjlig
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Undvik kontakt med andra sjuka personer
 • Begränsa dina sociala kontakter och håll avstånd till andra i vardagen.
 • Resor inom landet sker utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Utgångspunkt för all friidrottsverksamhet

 

Alla inom friidrotten har ett ansvar att följa de nationella rekommendationerna. Följs inte dessa utmanas också de möjligheter som idag finns för att bedriva idrottsverksamhet.
Svensk Friidrotts riktlinjer och rekommendationer är ett ramverk som ska underlätta för föreningar och personer att ta detta ansvar.


Gällande riktlinjer från Svensk Friidrott


Riktlinjer inomhustävlingar 2020/2021

Dessa riktlinjer kan användas för tävlingsverksamhet först i den stund de nationella riktlinjerna möjliggör för dessa. Tills dess kan dokumenten användas för planeringen av tävlingar senare på säsongen. 

Riktlinjerna för inomhustävlingar innebär sammanfattningsvis att arrangörer kommer att behöva planera för tävlingar med…
 
 • Ett begränsat antal grenar och/eller åldersklasser
 • Glesare tidsprogram

Vi vill också uppmuntra till samverkan mellan arrangörer för att säkerställa att det finns möjlighet att tävla i alla klasser/grenar under inomhussäsongen inom rimligt resavstånd.

 

Friidrottsutbildning på gymnasienivå

Utbildning vid RIG och NIU berörs av de nationella riktlinjerna om att utbildning på gymnasienivå. Friidrottens RIG/NIU har även informerats om Svensk Friidrotts riktlinjer gällande möjligheter till träning/tester/ansökningar.

Vid specifika frågor om enskilda utbildningsplatser hänvisas till respektive skola. 

 

Råd vid sjukdom samt för återgång till träning


Vid symtom och misstänkt smitta

Inkubationstiden för covid-19 är troligen 4-6 dagar men kan i vissa fall vara ända upp till 12 dagar. De vanligaste symptomen är feber, torrhosta, svårighet att andas och det är också vanligt att man tappar luktsinnet.

Kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först. Stanna hemma under sjukdomstiden, om du inte behöver sjukhusvård.

Testa dig själv och få råd: Region Stockholm har tagit fram ett självskattningstest där alla välkomnas att göra en bedömning av sitt hälsoläge och få råd om vad du bör göra. Gå till testet.

 • Insjuknar man under en friidrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Den som blivit sjuk bör också informera sin träningsgrupp/förening om detta och inte vara närvarande på träning/tävling till dess denne är helt frisk. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för bedömning av detta.
 • I tillägg bör träningsgruppen undvika att samlas (aktiva genomför enskild träning) till dess det kan uteslutas att ingen annan i träningsgruppen smittats. Extra noggrannhet kring hygien och avstånd till andra individer (även utanför träningsgruppen) ska också beaktas under perioden.

Att återuppta träning efter covid-19

I de flesta fall får unga personer milda symptom som går över på en vecka, men det är viktigt att låta kroppen återhämta sig helt innan träning inleds. Det finns risker med att börja träna för tidigt då den aktive kan få hjärt- och lungproblem. Rådet är därför att vila helt (ingen träning) i minst 10 dagar från att symptomen har upphört. Därefter kan träningen stegras försiktigt under kommande veckor.
 

Extra information och stöd till föreningar


Vi sidan av riktlinjerna finns nedanstående information och stöd särskilt riktat till friidrottsföreningar. Detta är de initiativ som är igång men förbundet arbetar kontinuerligt med nya och att uppdatera listan.

Föreningsdrift

Tävling

Träning


Fördelningar av RF:s kompensationsstöd


Regeringen beslutade i våras om att ge idrotten ett kompensationsstöd på 500 mkr som Riksidrottsförbundet (RF) fick i uppdrag att hantera och fördela. Stödet riktade sig till föreningar, SDF och SF inom hela idrottsrörelsen och gällde för perioden 12 mars-30 juni 2020. I detta dokument presenteras de ansökningar stöd som Svensk Friidrott fick ta del av för denna period. Till dokumentet.

Under hösten beslutades om ytterligare ett stödpaket för Q3 och Q4 och vi återkommer med ny sammanställning när det stödet är fördelat.
Mer information finns på RF;s speciella sida om Coronastödet https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/.

Eventuella frågor besvaras av:
Generalsekreterare Stefan Olsson, stefan.olsson@friidrott.se
Arrangemangsansvarig Magnus Malmsborg, magnus.malmsborg@friidrott.se
Övergripande frågor 

Kontaktperson

Stefan Olsson

Stefan Olsson
Generalsekreterare
a 010-476 53 41
e-post


Kontaktperson

Hillevi Thor

Hillevi Thor
Kommunikations- ansvarig
a 010-476 53 51
e-postSpecifika frågor

Arena- och inomhustävlingar

Kontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-post

Sanktionsansökningar

Kontaktperson

Frida Lindström

Frida Lindström

a 0702 013 049
e-post


 Långlopp

Kontaktperson

Jenny Sundqvist

Jenny Sundqvist
Motionslöpning och folkhälsa
a +46 10 476 53 59
e-post


 Föreningsverksamhet

Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post