Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 16 januari 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Idrottare med eget aktiebolag

 

Det finns bolag ägda av svenska idrottare som bedriver idrottslig verksamhet helt eller delvis i Sverige och som tar in alla typer av inkomster hänförliga till sin verksamhet i bolaget. Idrottaren har därvid överlåtit rätten till denna verksamhet till sitt bolag.

Det är viktigt att bolaget äger rätten till det som avtalet gäller och att det också är bolaget som är avtalspart. Idrottaren kan alltså inte själv ta emot ersättningen och sedan föra över den till bolaget.

När det gäller reklam-, sponsor- och produktutvecklingsersättning har det sedan länge varit klart att dessa intäkter kunnat tas in i bolaget. Detsamma gäller inkomster från föreläsningar och liknande aktiviteter.

Vad som däremot inte varit klarlagt är om tävlingsidrott är en så personlig verksamhet att prispengar och s k appearance money alltid måste beskattas personligen hos utövaren.

Skatteverket har i en skrivelse den 18 mars 2005 (Dnr. 156509-05/111) lagt fast att också tävlingsvinster och prispengar kan redovisas i bolaget. Verket skriver:

"I och med att idrottslig verksamhet kan bedrivas i bolagsform bör även tävlingsvinster och prispengar samt andra ersättningar som idrottsutövare erhåller för att ställa upp i tävlingar kunna redovisas i bolaget.

Tävlingsvinsterna är en del av den bedrivna verksamheten och även om det är personen och inte bolaget som tävlar hindrar detta inte att inkomsten redovisas i bolaget. En jämförelse kan göras med en artist som uppträder men där ersättningen för uppträdandet redovisas i bolaget.

Det avgörande för att inkomster kan redovisas i bolaget är att det är bolaget som uppträder som avtalspart i ekonomiskt hänseende.

En förutsättning för att idrottsutövare inom individuella sporter ska kunna bedriva sin idrottsverksamhet via bolag är dock att verksamheten som sådan uppfyller kraven för näringsverksamhet."

Mer information kan hämtas på www.skatteverket.se.