Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 15 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Prispengar m m

 

Bakgrund

Den som arrangerar en tävling och därvid betalar ut ersättning till tävlande gör detta för att den tävlande skall utföra en prestation, t ex hoppa höjd. Den ersättning som betalas ut - det kan kallas prispengar, "appearance money" eller annat - är därför en lön till den tävlande. Tävlingsarrangören kan därför vara skyldig att göra skatteavdrag, betala sociala avgifter och lämna kontrolluppgift.

För arrangören är det således enklare, bl a genom minskad administration, om all ersättning tillfaller och betalas ut till idrottarens förening.

En konsekvens som måste beaktas om man som arrangör bestämmer sig för att alla priser tillfaller den tävlandes förening, är att priser och skattepliktiga förmåner till ett värde understigande ett halvt basbelopp per år inte föranleder sociala avgifter. Om den tävlandes förening väljer att betala prispengarna m m till idrottaren och den samlade ersättningen för ett år uppgår till ett halvt basbelopp eller mer, medför detta skyldighet att göra skatteavdrag, betala sociala avgifter och lämna kontrolluppgift.

Förutsättningar för utbetalning till en förening

Den tävlandes förening kan med skattemässig verkan vara mottagare av prispengar som en medlem i föreningen vunnit i tävling om följande förutsättningar är för handen.

1. Den arrangerande föreningen har före tävlingen ensidigt och offentligt kungjort att priser som lätt kan omsättas i pengar (inte traditionella "bucklor" och liknande) och prispengar tillfaller och utbetalas till den tävlandes förening, inte till individerna som med sina resultat vunnit priserna på sin förenings vägnar.

2. Ord och handling skall överensstämma. Således får inga undantag göras för någon idrottare som är skattskyldig i Sverige.

3. Möjligen kan undantag göras för idrottare som representerar utländsk "förening". I andra länder är idrotten organiserad på annat sätt. I praktiken kan det vara svårt att utbetala priser och prispengar till den utländske idrottsutövarens "förening" med den osäkerhet som inte sällan råder om juridisk status m m. Artistskatten är ett annat skäl för samma slutsats.

Om den som vunnit prispengar ges en möjlighet att välja betalningsmot-tagare, anses han/hon ha disponerat över priset, och därmed uppstår skattskyldighet.

 

 Utbetalning till idrottare med eget aktiebolag