Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 14 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Verksamhetsinriktning
2014-2020

 
sfif13flerochbattreM.jpg
 


Svensk Friidrott hade länge arbetat med 3- eller 4-åriga verksamhetsinriktningar när man 2012 tog belutet att bli ännu mer långsiktig. Hösten 2012 inleddes därför arbetet med att ta fram en ny verksamhetsinriktning som skulle omfatta hela perioden 2014-2020.

I en verksamhetsinriktning för Svensk Friidrott skall samlas det som är gemensamt för hela rörelsen, dvs inte bara för det centrala förbundet utan för landets alla friidrottsföreningar och lokala distriktsförbund.


Med Andreas Hagström från Sisu Idrottsubildarna som extern processledare inleddes arbetet med ett stort antal idémöten och analyser för att få ett heltäckande underlag. Alla de idéer, tankar och förslag som då kom fram analyserades och bearbetades av en redaktionskommtté till ett samlat utkast till ny verksamhetsinriktning.

Det utkastet blev sedan hösten 2013 föremål för en omfattande remissrunda där inte bara föreningar och distrikt utan också enskilda intresserade kunde lämna synpunkter och komma med förslag. Remissvaren föranledde en omarbetning av utkastet till ett förslag till Ordförandekonferensen i november 2013.

Efter denna skedde en ytterligare finputsning som mynnade ut i det slutliga förslag som sedan antogs av Förbundsårsmötet i Umeå i mars 2014.

Verksamhetsinriktningen "Svensk Friidrott - fler och bättre 2014-2020" finns att ladda ned i PDF-format (se högerspalten!).

 

Kontaktperson

Stefan Olsson

Stefan Olsson
Generalsekreterare
a 010-476 53 41
e-post





sfif13flerochbattreM2.jpg


(pdf)

Arbetsmaterial
(pdf 3.0 MB)