Annons

Annons

Vad behövs för att din förening ska utvecklas?

Omrade1

STRATEGI 2025. Föreningen som organisationsform utmanas i dag. För att attrahera och behålla fler i friidrottsföreningarna krävs moderna miljöer, anpassade efter dagens samhälle och människors behov. Hur ser era behov ut framåt?

I dagarna får landets cirka 1000 friidrottsföreningar ett och samma utskick från förbundet. I kuvertet hittas ett brev, en tryckt version av Friidrottens strategi 2025 samt en affisch. Det är nu vårt utvecklingsarbete startar på allvar och vi vill att alla ska vara med på resan mot framtidens friidrott.

Mycket kortfattat är Friidrottens Strategi 2025 ett dokument som visar riktningen framåt mot våra gemensamma mål; att få friidrotten att växa och att kunna välkomna fler till vår fantastiska idrott. Syftet är alltså att möta dagens och morgondagens utmaningar och säkerställa att vi har en växande och attraktiv friidrott.

Nu vill vi att så många som möjligt får koll på strategin, de övergripande målen och de nio utvecklingsområden som har identifierats. Vi önskar dessutom få in föreningarnas tankar, frågor och inspel och har därför publicerat en DIGITAL FÖRENINGSENKÄT som vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att fylla i. 

Med den här artikeln vill vi rikta ett särskilt ljus mot strategins första strategiska utvecklingsområde: Moderna och konkurrenskraftiga föreningsmiljöer

Starka föreningar är en förutsättning för en växande och välmående friidrott, men det är uppenbart att föreningen som organisationsform utmanas i dag.

För att attrahera och behålla fler i friidrottsföreningarna krävs moderna miljöer, anpassade efter dagens samhälle och människors behov.

Varje förening ska ges möjlighet att hitta sin roll och utvecklas i denna, som en del av den lokala och nationella friidrottsmiljön.

I strategin uttrycks målbilden för 2025 på följande vis:

  • Föreningarna är starka, tar vara på människors vilja att vara med och bidra och bygger på delaktighet.
  • Föreningar samverkar utifrån sina respektive roller och friidrottsmiljöerna stöttas också av de nya distrikten
    och elitverksamheten. 
  • Människor är stolta över sin förening och att vara en del av friidrotten.
  • Det är enkelt och välkomnande att börja, träna, tävla och engagera sig oavsett förutsättningar och ambitionsnivå. Formerna för medlemskap har utvecklats och vi möts i både fysiska och digitala rum.
  • Verksamheten vilar på vilar på Friidrottens Värdegrund. 
  • Föreningarna är vaccinerade mot doping.

Ta en tid och fundera – vad behövs framför allt utvecklas i din förening kopplat till ovanstående? Diskutera med dina klubbkompisar! Fundera även över vad ni själva kan jobba med lokalt, var ni behöver stöd och hur det stödet skulle kunna se ut.

Återkoppla gärna via vår DIGITALA FÖRENINGSENKÄT

Tillsammans skapar vi framtidens friidrott!

Relaterade nyheter