Projektstöd IF

Ni kan ansöka om projektstöd från Svensk Friidrott för kostnader för projekt som utvecklar er Friidrottsförening. Det finns även stöd att söka från era respektive RF-SISU distrikt, tex RF-SISU Småland.

Sista dagen att ansöka, och då för både barn och ungdom som för RF-SISU projekt är 15 oktober 2021. RF stänger ner möjligheten att handlägga/utbetala projektstöd from 1 november för oss på SF nivå, därav datumet 15 oktober.
 
För att underlätta ansökningsprocessen för er föreningar så har vi i år tagit fram två manualer, en för respektive ansökningsområde.

Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin.
 
Ni föreningar har möjligheten att söka projektstöd utifrån rådande omständigheter iom Coronaviruset. För närvarande kan ni söka fram tom 30 juni, förhoppningsvis förlänger RF denna möjlighet.

Projektstöd IF är en möjlighet att stärka den ordinarie verksamheten som har drabbats samt att få stöd för nya verksamheter under den tid som vi har dessa förutsättningar.

Ni hittar mer information här.

Regelverk och riktlinjer för stöden utgår från följande skrifter:
 
Riktlinjer Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott
Regelverk Projektstöd IF - Barn och Ungdomsidrott