Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 2 mars 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Trygghet och säkerhet i friidrottsföreningen


Svensk Friidrott ska erbjuda föreningsmiljöer där människor kan utvecklas som idrottare och samtidigt trivas och må bra. En av föreningens uppgifter är därför att se till att ingen – vare sig barn eller vuxen – blir illa behandlad, kränks eller känner sig otrygg.
 

 

Skapa trygga friidrottsmiljöer

 

I "Skapa trygga friidrottsmiljöer" (2013) sätts idrottsledarskapets sociala aspekter i centrum.

Inledningsvis innehåller materialet ett antal definitioner, därefter följer ett kapitel om förebyggande arbete och avslutningsvis en handlingsplan för hur föreningen kan agera om kränkningar, trakasserier, mobbning och övergrepp upptäcks i klubbens verksamhet.


 

Rädda barnen


Hos Rädda barnen finns också stödmaterial för föreningar som vill arbeta för en föreningsmiljö där medlemmarna slipper mobbning, kränkande behandling och diskriminering. Där finns också skriften Ta oron på allvar! som ger råd om hur man kan agera som vuxen vid misstankar om att barn far illa.

 

BRIS


Riksidrottsförbundet har sakkunniga för barn- och ungdomsidrottsidrott i samtliga 19 idrottsdistrikt. Som förening, ledare, förälder eller barn kan du vända dig till ditt idrottsdistrikt med frågor för att få råd och stöd. Förutom tidigare utbildning görs nu extra insatser av Bris för att fördjupa kunskapen hos samtliga sakkunniga för barn- och ungdomsidrott om barns rättigheter.

Samarbetet innebär att Riksidrottsförbundet, via Bris kanaler och erfarenheter av att kommunicera med barn, bidrar till att öka kunskaperna bland barn och unga om vart de kan vända sig om de har frågor eller funderingar kopplade till sitt idrottande. På så sätt kan barn som behöver stöd eller far illa inom idrotten kontakta Bris direkt för stöd.

Riksidrottsförbundet kommer samtidigt att utbilda Bris om idrottsrörelsen, idrottens drivkrafter och förutsättningar. Det ger Bris kuratorer en fördjupad kunskap för att de vid eventuella samtal som handlar om idrotten, ska kunna sätta barnrättsperspektivet i rätt kontext.

Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-postKontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-postAvdelningar

Trygghet och säkerhet

Verksamhetsplan

Ledarrekrytering