Annons

Vid Förbundsmötet brukar vi vanligtvis utdela utmärkelser / förtjänsttecken till förtjänta ledare efter förslag från distrikten och dess föreningar. Ni får nu tillfälle att lämna förslag på personer som ni anser är berättigade till utmärkelser.

Följande måste beaktas:

  1. Insatser på föreningsplanet skall i första hand belönas av DF eller SDF.
  2. Förslagen skall avlämnas på medföljande ”Blankett Förtjänsttecken".
  3. Blanketten skall vara ordentligt ifylld, annars kan meritvärdering inte ske och vederbörande riskerar att bli utan förtjänsttecken.
  4. Utdelning av förtjänsttecken kan ske, förutom på Förbundsmötet, vid förenings- eller SDF:s Jubileum.

Obs! Att förbundets högsta förtjänsttecken, Guldmedaljen, endast utdelas på Förbundets årsmöte.

Förslag skall lämnas på bifogad blankett ”Förtjänsttecken 2022” senast den 13 januari 2023
för att kunna utdelas vid förbundets årsmöte den 18 mars 2023 i Borås.


Förslagen insändes till:
KFU/Förtjänsttecken
Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Nedre Kaserngården 5
415 28 GÖTEBORG

eller E-post: info@gang.rf.se
Upplysningar Birger Fält, 070-575 74 23

Upplysningar om tidigare Förtjänsttecken kontakta Kansliet: 070-9265933 eller E-post: info@gang.rf.se

Denna information finns att ladda hem i PDF-format här.