Annons

Det är dags att utse kandidater till mottagare av SGVF:s HEDERSTECKEN för aktiv samt för ledare inom tävlings- och motionsverksamhet avseende år 2022.

Berättigade att lämna förslag är förbundsstyrelsens ledamöter samt SDF:en inom Svenska Gång- och Vandrarförbundet.

Förslag skickas brevledes* eller via e-post till info@gang.rf.se med rubrikraden ”Hederstecken 2022” senast den 31 januari 2023

Mailet skall innehålla namnet på förslagen person, samt vilken kategori förslaget avser. Det ska också tydligt framgå vem som är förslagsställaren. 

Hederstecknet utdelas vid Förbundets Årsmöte den 18 mars 2023 i Borås.

OBS! Att Hederstecknet kan sökas för en och samma person endast en gång i varje kategori.


*Förslagen insändes till:

KFU/Hederstecken
Svenska Gång och Vandrarförbundet
Nedre Kaserngården 5
415 28 GÖTEBORG


eller E-post: info@gang.rf.se               
Upplysningar Birger Fält, 070-575 74 23