Information från styrelsen

Sgvf Informerar

Styrelsen vill informera om några saker som avviker från hur det normalt brukar vara inför ett förbundsmöte.

När vi under vintern 2022 bestämde oss för att vi ville gå samman med Svenska Friidrottsförbundet uppstod flera frågor.

De gällde, vad säger stadgarna, hur går en sammanslagning till?

Eftersom det i praktiken innebär att Gång och Vandring läggs ner behöver vi, enligt stadgarna, beslut i två på varandra följande förbundsmöten med minst 10 månaders emellan.

Både vi och SFIF ansåg att sammanslagningen skulle ske så snart det var möjligt.

SFIF ville att vi skulle ha vårt andra beslut på plats före deras årsmöte den 25 mars 2023.

Vår plan var då att om vi röstade ja till sammanslagning på förbundsmötet den 23 april 2022, utlysa ett extra årsmöte i februari eller mars 2023 och då ev. ta det andra beslutet.

Datum bestämdes till den 18 mars 2023.

Under året insåg vi att på ett extra årsmöte får endast den fråga som finns upptagen i föredragningslistan behandlas. Det vill säga vi kunde inte ha de vanliga frågorna som normalt finns på förbundsmötet.

Vi beslöt då att istället förlägga det ordinarie förbundsmötet till den 18 mars.  Detta innebär att vi bryter mot stadgarna där det står att förbundsmöte ska hållas under april månad.

Det andra stadgebrottet som vi begår är att kungörelsen, som ska göras tre månader före förbundsmötet, bara gjordes på en av våra två kungörelseorgan. Kungörelsen fanns på vår hemsida enligt stadgarna men på vårt andra kungörelseorgan, Svensk Idrott, blev kungörelsen utlagd först två månader före.

Styrelsen beklagar dessa brott mot stadgarna men hoppas på förståelse på förbundsmötet. Speciella förhållanden råder. Experter på området säger att om förbundsmötet godkänner så är det inga problem.

Relaterade nyheter