Information om motioner

Förbundsmöte 2023

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 18 februari.

Motioner skickas in till info@gang.rf.se

Mer information som rör förbundsmötet kommer publiceras nästa vecka. 

Relaterade nyheter