Sista chansen att söka planeringsstöd

Återstartsstöd

Ni föreningar som ännu inte sökt planeringsstöd inför det eventuella samgåendet med Svensk Friidrott har nu en sista chans.

Ansök om Planeringsstöd

Vid SGVF:s årsmöte 18 mars 2023 kommer ett slutgiltigt beslut tas om Svenska Gång- och Vandrarförbundet går samman med Svenska friidrottsförbundet. Vi vill hjälpa alla föreningar att få en bra start med stöd i både planering och utveckling av verksamheten vid ett samgående, och nu finns möjligheten att söka ett planeringsstöd. Så passa på att utveckla, tänk nytt och gör en nysatsning under de sista månaderna som Svenska Gång- och Vandrarförbundet finns under eget namn.

Det går att söka upp till 5000 kronor i planeringsstöd och pengarna kan användas till bland annat:

  • Föreningsutveckling
  • Verksamhetsplan
  • Planeringsmöte
  • Hemsida
  • Administration
  • Andra utgifter kopplade till samgåendet.

Planeringsstödet går att söka fram till 12 mars 2023. 

Under 2023 kommer vi att erbjuda alla föreningar som faktiskt söker medlemskap hos Friidrottsförbundet ett ytterligare stöd, som vi kallar Nystartsstöd. Detaljerad information om detta stöd kommer senare. 

Barn- och ungdomssatsningsstöd
Även denna gången är det möjligt att söka medel för en barn- och ungdomssatsning. Sök medel för att kunna instruera vid till exempel skolor eller olika evenemang. Pengarna kan också användas till att starta nybörjarkurser för att fler ska få upp ögonen för gång och vandring. 

Ansökan

Ansökningarna kommer att hanteras i den ordning de inkommer till förbundskansliet, och bidrag kommer att förmedlas till föreningarna så länge det finns medel kvar, eller senast 13 mars 2023. Inga pengar beviljas retroaktivt utan en ansökan måste beviljas innan aktiviteten genomförs. 

Ansökan görs via IdrottOnline av någon med rätt behörighet (ordförande, vice ordförande, kassör, idrottsmedel firmatecknare, idrottonline-ansvarig, idrottsansvarig). Klicka på Idrottsmedel i toppmenyn, välj sedan Ansökningar, klicka på Skapa ansökan och välj därefter Återstartsstöd IF 2022/2023 och fyll i ansökan. Ni behöver inte skicka in ansökan direkt utan det går att spara den ifyllda informationen och återkomma vid ett senare tillfälle. 

Om ni har problem med IdrottOnline ber vi er att kontakta supporten.

Relaterade nyheter