Sök projektstöd till barn- och ungdomsidrott

Sgvf Informerar

Under januari månad är det möjligt för våra föreningar att söka projektstöd till satsningar på barn- och ungdomsidrott.

Syfte, mål och målgrupp

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Läs mer om Strategi 2025

Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år.

Projektsumman som beviljas är normalt i storleksordningen 5 000–25 000 kronor. Endast i undantagsfall beviljas högre projektsummor.

Sökbara områden

Uppstart och rekrytering

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att idrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projekt kan sökas för att skapa möjlighet för barn och ungdomar, och då särskilt underrepresenterade grupper, att hitta till och få vara med i idrotten.

Er förening kan söka stöd för projekt med följande inriktning:

  • Uppstart av ny förening eller verksamhet vars huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar.
  • Rekryteringsinsatser. Vi prioriterar projekt som riktar sig särskilt till grupper av barn och ungdomar som er förening inte når idag, till exempel barn och ungdomar med annan etnisk tillhörighet, låg socioekonomi, funktionsnedsättning eller normbrytande sexuell läggning.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att föreningar såväl breddar som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga idrottsliga resultat.

Er förening kan söka stöd för projekt med följande inriktning:

  • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer som ert förbund har tagit fram, eller utveckling av egna tränings- och tävlingsformer i er förening för att uppnå målbilden.
  • Köpa in material eller anpassa idrottsytor med syftet att förändra den idrottsliga verksamheten efter barn och ungdomars behov (ej ersättning av gammalt material eller utökning av verksamhet till exempel genom fler grupper).

Ansökan

Ansökan görs i applikationen Idrottsmedel via er förenings IdrottOnline-sida senast 31 januari 2023. Besked kommer normalt inom 14 dagar efter sista ansökningsdatum

På webben IdrottOnline Support finns en manual för att skapa och skicka in ansökanLänk till extern webbplats

Kontakt

Vid frågor kontakta ansvarig på mail:

projektstodforening@rfsisu.se.

Stödet fördelas direkt av Riksidrottsförbundet. För mer information, klicka här.

 

Relaterade nyheter