Svenska Gång- och Vandrarförbundet och Svenska Folksportförbundets Aktivitetskalender 
1/1-2023 - 31/1  2024