Aktivitetstävlingen är en tävling där föreningarna samlar poäng utifrån hur många arrangemang och deltagare som under ett år deltagit i en förenings vandringsaktiviteter. De fem föreningar med flest poäng vid årets slut får rösträtt vid förbundets årsmöte. 

Dokumentet där ni fyller i aktiviteterna finns att ta del av här.

Deadline för bidragen är 15 januari 2022 och ni mailar ett ifyllt dokument till info@gang.rf.se