Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 3 mars 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


KLUB - Kunskap om långsiktig och utvecklande barn- och ungdomsträning


Svensk Friidrott och Folksam samarbetar för minskat antal överbelastningsskador


KLUB 2016-2017


Projektet går in i ett nytt skede! Så här ser planen ut för de kommande två åren:
 
Del 1
Hösten 2016 startar en ettårig studie med syftet att mäta faktorer kring träning och skador hos friidrottande ungdomar i åldern 12-15 år. Träningsgrupper/föreningar från hela Sverige bjuds in att delta. Rapportering av träningsdata kommer ske två gånger i månaden (varannan vecka) via sms, alternativt e-post, i ett speciellt rapporteringsformulär. Eftersom de aktiva är under 18 år kommer rapporteringen behöva ske med hjälp av förälder till den friidrottande ungdomen. Parallellt med insamling av träningsdata år 1 utvecklas interventionsprogram som kommer att testas i del 2.
 
Del 2
Hösten 2017 startar en sk randomiserad studie med syftet att jämföra skadefrekvensen mellan ungdomar åldern 12-15 år som deltar i interventionsprogram och en grupp som är på väntelista (kontrollgrupp). Till den här delen av projektet bjuds de träningsgrupper som deltagit under första delen in samt eventuella nya aktiva/grupper in. Tränare till aktiva i åldern 12-15 år kommer hösten 2017 bjudas in till ett utbildningstillfälle där de får det program som ska användas. I del 2 kommer föräldrar fortsatt att rapportera träningsdata på samma sätt som i del 1. Dessutom kommer de tränare som använder ett interventionsprogram att rapportera genomförd träning en gång per månad.
 
Om du som tränare/förälder tycker det här låter intressant och önskar mer information och/eller delta i studien: Anmäl ditt intresse till projektansvarig.

Stockholm mars 2016

Jenny Jacobsson
Medicinsk koordinator, Svensk Friidrott, PhD
070 281 11 06
jenny.jacobsson@friidrott.se
jenny.jacobsson@liu.se
KLUB 2014-2015


Svensk Friidrott och Folksam har inlett ett projekt med målet att minska antalet överbelastningsskador bland barn och ungdomar relaterade till träning och tävling inom friidrott. Bakgrunden till projektet är den tidigare studien Projekt SkadeFri, ett samarbete mellan Svensk Friidrott och Linköpings Universitet, som undersökte skadefrekvensen relaterad till överbelastning hos vuxna och yngre friidrottare.

Målet ska uppnås genom att öka kunskapen, förståelsen och engagemanget kring orsaker och faktorer som påverkar friidrottsrelaterade skador hos barn och ungdomar. Kompetensen hos tränarutbildare och kursledare ska ökas parallellt med att det utvecklas program för förebyggande träning för minskning av överbelastningsskador.

Ett stort antal konkreta aktiviteter ska under 2014 och 2015 genomföras inom ramen för projektet, bland annat en tränarinventering för att kartlägga antalet tränare, deras utbildningsnivå och erfarenheter inom detta område. Likaså ska ett antal tränarseminarier genomföras.

– Det känns fantastiskt bra att vi nu tillsammans med Folksam går in i nästa fas, SkadeFri 2.0, och fortsätter att arbeta systematiskt inom ett mycket angeläget område, säger Jenny Jacobsson, medicinsk koordinator på Svensk Friidrott och forskare vid Linköpings Universitet.

– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om genom att ständigt arbeta för att förebygga idrottsskador. Genom denna satsning får vårt långsiktiga samarbete med Svensk Friidrott en ny och tydlig inriktning på att få färre skador inom friidrotten, säger Lars-Inge Svensson, chef Folksam idrott.
 

Mer information:

Jenny Jacobsson
Medicinsk koordinator, Svensk Friidrott
070 281 11 06
jenny.jacobsson@friidrott.se

Lars-Inge Svensson
Avdelningschef DM idrott, Folksam
070 831 52 17
lars-inge.svensson@folksam.se