Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 14 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Prevention

Ordet prevention kommer från det latinska ordet ”praevénio” som betyder att ”komma före”. Begreppet används inom flera olika områden, men i det här sammanhanget menas främst förebyggande av skador och sjukdomar, vilket kan innebära att både förhindra uppkomst och förhindra att ett tillstånd försämras.


Primär prevention riktas mot friska och syftar till att en viss sjukdom eller skada förhindras. För många är bra levnadsvanor det första man tänker på vid primärprevention. Primärpreventionen kan vara individinriktad, gruppinriktad eller strukturinriktat.

Med sekundär prevention menas förebyggande åtgärder för att förhindra en negativ utveckling av ett hälsoproblem, förhindra återfall av tidigare skada/sjukdom eller förhindrar latent skada/sjukdom att utvecklas till att bli manifest.

Tertiär prevention är synonymt med behandling och rehabilitering och innebär aktiviteter som minskar de negativa konsekvenserna av en redan etablerad skada/sjukdom (dvs minskar konsekvens) (2,3).

 

Jacobsson J & Timpka T, Sports Medicine 2015
 

Referenser
1.      Jacobsson J, Timpka T. Classification of Prevention in sports medicine and epidemiology. Sports Medicine. 2015 Aug 6. [Epub ahead of print]
2.      World Health Organization. www.who.int
3.      Socialstyrelsens termbank. Socialstyrelsen. 2010. http://socialstyrelsen.se/termbank/