Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Söndag 11 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


SkadeFri

SkadeFri 1.0

 
Skador inom svensk friidrott – två prospektiva 1 års studier med syfte att kartlägga förekomsten och skademönster hos vuxna och unga friidrottare
En av de stora utmaningarna vid arbete med elitidrott är att bibehålla de aktiva skadefria.  Förutom att bibehålla atleter skadefria och därmed förebygga skador bör de skador som uppkommer omhändertas och rehabiliteras på ett optimalt sätt. För att effektivt kunna planera sådana åtgärder måste respektive idrotts specifika skademönster vara känt. De flesta studier inom kartläggning av skador gjorts på lag idrotter ex fotboll, ishockey. Hur skademönster ser ut inom individuella idrotter (som friidrott) är inte lika väl dokumenterat. 
 
År 2008 finns det ett fåtal publicerade studier (under 30 år ca 10 artiklar) på förekomsten av skador inom friidrott. Dessa studier hade olika studiedesign, definitioner på skada och dessutom relativt små grupper med aktiva vilket gjorde det svårt att dra några generella slutsatser. Vad som gick att utläsa från dessa studier var att sk överbelastnings skador verkar vara mest förekommande. Prospektiva (framåtblickande) studier behövs för att kunna planera och utföra åtgärder för att förebygga uppkomsten av skador inom friidrott. Vi i friidrotten behövde få svar på frågorna - vilka typer av skador är de mest förekommande, hur ofta inträffar de, när inträffar de och varför?
 
Riktlinjer för hur ett skadeförebyggande arbete inom idrotten bör ske är väl beskrivet. Modellen består av fyra steg 1) ta reda på omfattningen av problemet 2) ta reda på de bakomliggande orsakerna 3) inför förebyggande åtgärder och avslutningsvis 4) utvärdera effekten av de insatta åtgärderna genom att upprepa steg1.
 
Under ett år (2009-2010) följdes dels topp 10 män och kvinnor Sverige i 20 grenar dels topp 10 pojkar och flickor 17 år i 18 grenar i Sverige. Deltagande i studierna var helt frivilligt.
 
Studierna var ett samarbete mellan Linköpings Universitet och Svenska Friidrottsförbundet och dess huvudsyfte var att få en aktuell bild av förekomsten och typen av skador inom svensk friidrott. Resultatet från studierna kommer att användas till att planera och utföra åtgärder som kan förebygga förekomsten av skador relaterade till friidrott.
 

Mer information:

Jenny Jacobsson
Medicinsk koordinator, Svensk Friidrott
070 281 11 06
jenny.jacobsson@friidrott.sejenny.jacobsson@liu.se
 

Referenser:

  1. Jacobsson J, Timpka T, Ekberg J, Kowalski J, Nilsson S and Renström P. Design of a protocol for large-scale epidemiological studies in individual sports: The Swedish Athletics study, Br J Sports Med, 2010 44: 1106-1111.
  2. Jacobsson J, Timpka T, Kowalski J, Nilsson S, Ekberg J, Renstrom P. Prevalence of musculoskeletal injuries in Swedish elite track and field athletes. The American journal of sports medicine. 2012;40(1):163-9.
  3. J Jacobsson, T Timpka, J Kowalski, S Nilsson, J Ekberg, Ö Dahlström, P Renström. Injury patterns in Swedish elite athletics: annual incidence, injury types and risk factors. Br J Sports Med 2013; 47:15 941-952.
  4. Timpka T, Jacobsson J, Dahlström Ö et al. The psychological factor ‘self-blame’ predicts overuse injury in top level Swedish track and field athletes: a 12-month cohort study. Br J Sports Med. 2015. Accepted.
 

SkadeFri 2.0

 
Svensk Friidrott och Folksam samarbetar för minskat antal överbelastningsskador
Svensk Friidrott och Folksam har inlett ett projekt med målet att minska antal överbelastningsskador bland barn och ungdomar relaterade till träning och tävling inom friidrott. Bakgrunden till projektet är den tidigare studien Projekt SkadeFri, ett samarbete mellan Svensk Friidrott och Linköpings Universitet, som undersökte skadefrekvensen relaterad till överbelastning hos yngre friidrottare.

Målet ska uppnås genom att öka kunskapen, förståelsen och engagemanget kring orsaker och faktorer som påverkar friidrottsrelaterade skador hos barn och ungdomar. Kompetensen hos tränarutbildare och kursledare ska ökas parallellt med att det utvecklas program för förebyggande träning för minskning av överbelastningsskador.

Ett stort antal konkreta aktiviteter ska under 2014 och 2015 genomföras inom ramen för projektet, bland annat en tränarinventering för att kartlägga antalet tränare, deras utbildningsnivå och erfarenheter inom detta område. Likaså ska ett antal tränarseminarier genomföras.
– Det känns fantastiskt bra att vi nu tillsammans med Folksam går in i nästa fas, SkadeFri 2.0, och fortsätter att arbeta systematiskt inom ett mycket angeläget område, säger Jenny Jacobsson, medicinsk koordinator på Svensk Friidrott och forskare vid Linköpings Universitet.
– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om genom att ständigt arbeta för att förebygga idrottsskador. Genom denna satsning får vårt långsiktiga samarbete med Svensk Friidrott en ny och tydlig inriktning på att få färre skador inom friidrotten, säger Lars-Inge Svensson, chef Folksam idrott.
 

Mer information:

Jenny Jacobsson
Medicinsk koordinator, Svensk Friidrott
070 281 11 06
jenny.jacobsson@friidrott.se

Lars-Inge Svensson
Avdelningschef DM idrott, Folksam
070 831 52 17
lars-inge.svensson@folksam.se