Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 18 januari 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Svensk Friidrotts policy för stört ätbeteende /anorexi

Policyn gäller samtliga aktiva och ledare i Svenska Friidrottsförbundets junior- och seniorlandslag, samt de aktiva som kommande säsong är aktuella för landslagsuppdrag.  Den är även vägledande för hur verksamheten bör bedrivas på klubbnivå.
 
En förutsättning för att den aktive skall uppnå en optimal idrottsprestation är att kostintaget i samband med träning såväl som på tävling är optimerat. Med ett för stort intag, ett för litet intag eller fel matkvalitet riskerar den aktive att en försämrad prestationsförmåga, ökad skaderisk och infektionsrisk. Utbildning i kostfrågor av legitimerad dietist eller idrottsnutritionist är viktig för den aktive oavsett ålder. Även tränare och andra ledare bör ha kunskap om kostens betydelse.
 
Felaktiga kostvanor bör bearbetas med hjälp av dietist eller nutritionist på den aktivas hemort med hjälp av någon som ingår i Svensk Friidrotts medicinska nätverk, alternativt via förbundet. Vid gravt stört ätbeteende bör behandling ske tillsammans med läkare på hemorten.
 
Anorexi, en allvarlig form av ätstörning som yttrar sig främst i kraftig undervikt, är ett allvarligt fysiskt och psykiskt ohälsotillstånd som innebär ökad risk för sekundära skador såsom benbrott och infektionssjukdomar. En aktiv med fastställd diagnos bör behandlas av ett multidisciplinärt team på hemorten i samarbete med landslagsläkaren.
 

Syfte

 
Syftet med denna policy är att värna om den aktives hälsa, minimera riskerna med att tävla i landslaget och att hjälpa den aktive till en mer hälsosam och mindre riskabel livsföring.
 

Målsättning

 
Målsättningen med denna policy är att det skall finnas ett dokument med tydliga riktlinjer för var Svensk Friidrott står i frågor som rör ett stört ätbeteende samt ange riktlinjer för hur dessa frågor skall hanteras i den dagliga verksamheten.
 

Policy avseende deltagande i tävling i svenska friidrottslandslaget vid anorexi/ätstörning:

 
Förbundskapten ansvarar för uttagningar till landslaget. Enligt Svenska Friidrottsförbundets spelregler för landslagsuppdrag skall den aktive vara frisk och skadefri. 
  

Vid misstanke om ätstörning

 
Inför en landslagsuttagning tar förbundskaptenen reda på om det finns något hinder för den aktive att delta. Vid misstanke om att en aktiv lider av ätstörning skall denne rekommenderas av förbundskaptenen att ta kontakt med landslagsläkare och förbundsdietist. 
 
Efter kontakt mellan den aktive och landslagsläkare samt förbundsdietist fattas ett beslut om det behövs någon ytterligare medicinsk utredning. Syftet med en sådan utredning är att säkerställa att det inte är någon kroppslig sjukdom som orsakat viktnedgång, samt att bedöma hur påverkad kroppen är av svältsituationen. Om situationen efter denna utredning bedöms medicinskt osäker görs en behandlingsplan för den aktive där det bestäms vad som krävs för att den aktive skall få tävla. Tills dess att råder tävlingsförbud beslutat av landslagsläkaren. Vid tävlingsförbud får den aktive inte tävla i något arrangemang sanktionerat av förbundet. Sedvanlig sekretess gäller som vid all medicinsk behandling och det är viktigt att den aktive ger sitt medgivande för vad som får kommuniceras till tränare, förbundskapten och media. Den ansvarige landslagsläkaren har skyldighet att stänga av en aktiv från tävling om inte behandlingsplanen följs, men har av sekretesskäl inte möjlighet att kommunicera några skäl för avstängning till media utan att den aktiva godkänner detta.
 
 Följer den aktive behandlingsplanen kan denne tävla och delta i landslaget även om inte sjukdomen är botad, förutsatt att sjukdomen är under medicinsk kontroll.  Att låta den aktive tävla kan vara en uppmuntran som hjälper behandlingen och bidrar till att förbättra individernas medicinska, psykiska och sociala liv. 
 

Svensk Friidrotts Medicinska Kommitté och Idrottsavdelning

 
Vid misstanke, i samband med landslagsuttagning, om att en aktiv har en ätstörning vänder du som ledare dig till förbundskapten.
 
Har du som tränare, förälder, ledare, kompis frågor gällande en aktiv med ätstörning, eventuell misstanke om ätstörning vänder du dig till förbundets dietist Marina Sjöberg via e-mail, marina.sjoberg@friidrott.se
 
Stockholm 2014
 

Referenser:


P.J.V Beumont, J.D Russell, S.W Touyz. Treatment of anorexia nervosa. The Lancet, Volume 341, Issue 8861, 1993, Pages 1635-1640.
 
F. Skårderud, T. Fladvad,, I. Garthe, H. Holmlund, L. Engebretsen. Når idrett og helse kolliderer. Tidsskr Nor Legeforen nr. 17, 2012; 132: 1977 – 8.
 
J.T. Suokas, J.M. Suvisaari, M. Gissler et al. Mortality in eating disorders: A follow-up study of adult eating disorder patients treated in tertiary care, 1995-2010. Psychiatry Res. 2013 Aug 16. Published online 19 August 2013.