Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 26 februari 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Svensk Friidrotts antidopingprogram


Sidan är under uppdatering. 
Svensk Friidrotts aktuella Antidopingpolicy och -program återfinns här.

Vid sidan av Svensk Friidrotts synsätt och policy kring antidopingarbete finns ett ett antidopingprogram, som består av följande grundläggande verksamheter, i sammanfattning;

 • Vaccinera klubben: Utbildningsprogram för föreningar.
 • Information och utbildning: Fokus på RIG och NIU, där många unga friidrottare befinner sig, men också vid landslagssamlingar, uppföljningsträffar, årsmöten och ordförandekonferenser.
 • Information, policys och länkar: Hemsidan fridrott.se är samlingsplatsen för all information om Svensk Friidrotts arbete mot doping. Särskild tydlighet kring riskerna med kosttillskott.
 • Testverksamhet:
  • Ett stort antal aktiva ingår i RF;s testpool för vistelserapportering.
  • Tester vid FGP-tävlingar och andra internationella tävlingar i Sverige.
  • SM-tävlingar från ungdomar upp till seniorer.
 • Fördubblad strafflängd för deltagande i landslaget vid substansdoping. 
Sedan våren 2016 har arbetet mot doping intensifierats och omfattar nu även nedanstående. 

Antidopingkörkort
Målet med antidopingkörkortet är att säkerställa att alla förstått regelverk och innebörd av detta samt minimera risken för misstagsdoping.
Svensk Friidrott utbildar alla landslagsaktiva och landslagsledare i Riksidrottsförbundets dopingregelverk, antidopingarbete och förhållningssätt till doping. Därefter sker certifiering genom ett kunskapstest, RFs webbaserade utbildning Ren Vinnare. Godkänt kunskapstest är en förutsättning för deltagande i friidrottslandslaget. ”Antidopingkörkortet” omfattar alla i ungdoms, junior- och seniorlandslagen. Antidopingkörkortet stödjs av Svensk Friidrotts aktivas råd.
Utbildningstillfällen Antidopingkörkortet

Antidopingfond
Svensk Friidrott avsätter varje år extra medel för det utökade antidopingarbetet. Summan för detta är satt till att motsvara omkring 5 procent av intäkterna från samarbetspartners avtal.

Policy för aktiva som befinner sig i en internationell miljö för träning
Svensk Friidrott bevakar särskilt aktiva som lever eller vid vissa tillfällen vistas i en internationell miljö som inte har ett fungerande antidopingarbete.
Svensk Friidrotts antidopingansvarige håller kontinuerlig kontakt med landslagsaktiva som befinner sig utomlands.

Årlig information och uppdatering av preparat på dopinglistan
Svensk Friidrott informerar i november varje år om förändringar och uppdateringar av listan med förbjudna dopingpreparat.

Utländska aktiva i sommarträning i Sverige
Svenska friidrottsföreningar får ibland besök av utländska aktiva som tränar i föreningens miljö och tävlar för föreningen. Vid sådana förfrågningar rekommenderas den aktuella föreningen att informera den aktive om Svensk Friidrotts antidopingarbete och säkerställa att inga förbjudna preparat används av den aktive.

Antidopingambassadörer i landslaget
Svensk Friidrott har kontinuerligt en antidopingambassadör i respektive grengrupp.
Ambassadörernas uppdrag är att:
 • sprida information om Svensk Friidrotts antidopingarbete till andra landslagsaktiva och vara en del i Svensk Friidrotts kommunikation om antidopingarbetet.
 • tillsammans med andra experter inom antidopingområdet ingå i en referensgrupp för att diskutera och utveckla Svensk Friidrotts antidopingarbete.
 • säkerställa att förbund och landslagsläkare hela tiden uppdateras av aktiva när byte av en medicin som aktiv har dispens för sker. Detta ska självfallet gälla när aktiv ordineras medicin och att dispensansökan sker.
Ökade krav på ”Vaccinera klubben”
Riksidrottsförbundets utbildning ”Vaccinera klubben” ska vara en utbildning som alla friidrottsföreningar genomför kontinuerligt. Så är inte fallet idag och ett arbete med att informera och motivera föreningar att genomföra utbildningen har därför startats.
 
 
Kontaktpersoner inom SFIF
Sverker Nilsson, förbundsläkare SFIF
 
 
Hemsidor som förmedlar viktig antidopinginformation:

www.rf.se
www.wada-ama.org
www.dopingjouren.nu
Svensk Friidrotts arbete med att bekämpa och förebygga doping beskrivs på flera undersidor, under sektionen Antidoping, här på friidrott.se. Det innebär att även den information som finns under Avdelningar, i högerspalten, är viktig att ta del av och vi uppmanar därför besökare att även gå till dessa undersidor.