Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 15 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


 

Dispenser


För att möjliggöra för aktiva, som under kortare eller längre tid på medicinska grunder måste använda dopingklassade läkemedel, att utöva sin idrott finns dispensregler. 
 

Nuvarande dispensregler inom svensk idrott gäller sedan den 1 januari 2015. Dessa regler är anpassade till kraven i World Anti-Doping Code, som då infördes över hela världen.

För att veta om dispens behövs för ett visst läkemedel kontrollerar man lämpligen mot den aktuella upplagan av "Röda listan" som RF upprättar i samarbete med Apoteket (där den också finns att hämta).

 

Tävlingsnivå

Hur dispenser hanteras beror på den aktives tävlingsnivå:

1. Hög tävlingsnivå eller utövarkategori:

* Den som har representerat - eller är aktuell att representera - SFIF i landskamp eller internationellt mästerskap för seniorer, juniorer eller ungdomar.
 

2. Låg tävlingsnivå eller utövarkategori

Alla övriga.

 

Ansökan

1. Hög tävlingsnivå

Dispens skall i första skedet sökas hos RF.

Det kan också bli aktuellt för den som skall tävla på "internationell nivå" att hos IAAF ansöka om en globalt giltig dispens.

2. Låg tävlingsnivå (inkl motionsidrottare)

Har möjlighet att utan särskild ansökan få generell dispens för vissa läkemedel, vilket vid anmodan (dopingkontroll) ska kunna styrkas med läkarintyg.

 

Regler, blanketter m m

För detaljerad aktuell information om gällande dispensbestämmelser - och för ansökningsblanketter - hänvisas till RF:s och WADA:s hemsidor (se länkar i högerspalten).
 

Svensk Friidrotts arbete med att bekämpa och förebygga doping beskrivs på flera undersidor, under sektionen Antidoping, här på friidrott.se. Det innebär att även den information som finns under Avdelningar, i högerspalten, är viktig att ta del av och vi uppmanar därför besökare att även gå till dessa undersidor.