Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 14 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Försäkringar

Medicinsk service för landslagsaktiva


När man som aktiv ingår i en officiell SFIF-trupp till internationella mästerskap, landskamper el dyl är den normala idrottsmedicinska servicen kostnadsfri. Det inkluderar alltså såväl fysioterapi, tejpning, läkarkonsultationer osv som akut omhändertagande av idrottsskador.

SFIF korttidsförsäkrar samtliga aktiva med Folksams vårdkostnadsförsäkring i samband med landskamper och mästerskap. Den som får en skada i samband med ett officiellt landslagsuppdrag har därigenom en försäkring som täcker eventuell operation, sjukgymnastik eller dylikt som blivit nödvändigt för en långsiktig rehabilitering av skadan.


Medicinska konsultationer på hemorten av exempelvis SFIF:s medicinska nätverk, landstingsanslutna vårdgivare eller privata vårdgivare betalar den aktive själv enligt gällande taxor.
 

Försäkringar för aktiva friidrottare


Föreningar anslutna till Svenska Friidrottsförbundet måste teckna den obligatoriska kollektiva idrottsförsäkringen (K64640) hos Folksam. Den årliga kostnaden är 35 kr per aktiv över 16 år med 14 000 kr som maxkostnad per förening.

För elitaktiva finns också en speciell elitidrottsförsäkring (K64900-7271 årspremie 7 550 kr) avsedd att täcka större vårdkostnader som kan uppstå. Denna försäkring täcker t ex kostnaderna för omedelbar privat operation i händelse av allvarligare skada (typ hälsenebristning).

För mer information om elitidrottsförsäkringen, kontakta Anna Jonsson, 010-476 53 52 eller
 anna.jonsson@friidrott.se.

 

Försäkring för vårdgivare


I vår verksamhet engagerar vi regelbundet medicinskt utbildad personal. Det kan vara vid tävlingar, träningsläger och konsultationer i den löpande verksamheten. Det är synnerligen viktigt att styrelsen i en förening tillser att dessa personer är korrekt försäkrade när de bistår oss med sin yrkeskunskap, ideellt eller mot ersättning.
 
Patientansvarsförsäkring är en försäkring som är obligatorisk för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter/ sjukgymnaster och sjuksköterskor när de utövar sitt yrke. Försäkringen skall skydda patienten vid felbehandling och den lämnar ersättning enligt lag.
 
När vi engagerar legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal i vår verksamhet måste vi därför uppmärksamma vad som gäller för patientansvarsförsäkringen inom friidrotten.

Den legitimerade person som har uppdrag/avtal och är arvoderad/avlönad av förening/arrangör måste avtala om vem som ska teckna patientansvarsförsäkring om den legitimerade personen saknar försäkring under uppdrag. Observera att dessa försäkringar normalt endast gäller i Sverige. Exempelvis bör medicinare som medföljer sin förening på träningsläger utomlands och fakturerar sina tjänster uppmärksammas på detta.

Legitimerade läkare, fysioterapeuter, naprapater etc som har avtal och får ersättning från Svensk Friidrott har en patientansvarsförsäkring tecknad under sitt uppdrag för förbundet, både i Sverige och utomlands.
 

RF:s Grundförsäkring:

Gäller under ideell idrottsverksamhet i Sverige, vilket innebär att de föreningar som arrangerar lopp genom bolag inte omfattas av försäkringen.

Följande organisationer är försäkrade genom RF:s Grundförsäkring:

• Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och samtliga till förbundet
anslutna:
– Specialidrottsförbund (SF)
– Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
– Distriktsidrottsförbund (DF)
– Föreningar
Försäkrade är dessutom:
• Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund (SISU)
• SISU-distrikt med lokalavdelningar
• Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
• Samorganisationer och allianser (ideella föreningar) bestående enbart av organisationer anslutna till RF.

Försäkringen gäller inte i något fall för förening eller annan försäkrad som är aktiebolag (s.k. IdrottsAB).

 

 

Önskar du teckna försäkring eller har frågor?


Kontakta Folksam Idrott, Lena Lindqvist
08-772 87 13 eller lena.lindqvist@folksam.se
Svensk Friidrotts Medicinska Kommitté
Stockholm 2016

 

Kontaktperson

Anna Jonsson

Anna Jonsson

a 010-476 53 52
e-post

Avdelningar

Intro

Antidoping

Försäkringar

Kost

Skade- och sjukdomsprevention

Aktuell forskning