Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 16 januari 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


 

Medicinsk verksamhet 


Svensk Friidrott har en medicinsk kommitté för att värna en säker friidrott för alla våra utövare. Kommitténs främsta uppgift är att se till att den medicinska verksamheten inom Svensk Friidrott följer de lagar/förordningar och etiska riktlinjer för hälso- och sjukvård som är fastställda av Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se). 
 
Ett syfte med arbetet är att skapa och erhålla en kontinuitet i den medicinska verksamheten samt trygga att framtagen medicinsk kunskap når utförare inom Svensk Friidrott. Medicinska kommittén arbetar utifrån en vetenskaplig grund. Medicinska kommittén ska se till att medicinsk kunskap når ut i verksamheten samt att medicinsk kompetens finns tillgänglig för beslut som fattas av styrelse och kansli.
 
Några av medicinska kommitténs arbetsområden är:
•   Antidoping.
•   Öka kunskapen kring kost.
•   Forskningsprojektet KLUB (Kunskap om långsiktig och utvecklande barn- och ungdomsfriidrott) som är ett samarbete mellan Athletics Research Center (ARC) vid Linköpings universitet, Folksam och Svensk Friidrott.
•   Samarbete med Europeiska och Internationella Friidrottsförbundet i frågor gällande skade- och sjukdomsprevention.
 
Dessutom bjuder medicinska kommittén årligen in till en eller två medicinska nätverksträffar. 

 

Allmänna medicinska rekommendationer

Kontakta medicinska kommittén