Annons

Annons

Funktionärs-PM  

Den som har varit på en friidrottstävling vet att det behövs många funktionärer för att allt ska flyta och funka bra. Man vill ju att tidsprogrammet ska hållas, att reglerna ska följas, att resultaten snabbt ska offentliggöras, att prisutdelningarna sker så snart det går efter avslutad gren. Och att alla som tävlar har kul och vill komma tillbaka!

Tävlingarna är ett samarrangemang där våra Mittsvenska föreningar hjälps åt att genomföra DM genom att ansvara för eller bidra med funktionärer till olika grenstationer. Vilket innebär att medföljande ledare och/eller föräldrar till tävlande från mittsvenska föreningar behöver bistå med funktionärshjälp under helgen. Om du inte redan anmält dig om funktionär kan du anmäla dig på plats i funktionärstältet/markerad plats för funktionärer.

Grenledaren, eller av grenledaren utsedd person, ansvarar för att möta upp tekniske ledaren för uthämtning av redskap med mera under läktaren vid ingången.

Nedan har vi sammanställt information till dig som är funktionär.
Saknar du någon information - kontakta funktionärssamordnare Christina Ridderstråle som även kommer att vara kontaktperson på plats under tävlingarna. mittsvenskaffi@gmail.com 070–8144101 

FAKTA
Tävlingen på easyrecord
Tidsprogram
Tävlingstider: ca 10:00 till 16:30 lördag samt 10:00 till 16:00 söndag.

FUNKTIONÄRSGENOMGÅNG
Samling och genomgång för funktionärer sker kl. 09:00 på läktaren både lördag och söndag. Minst grenledaren för varje gren under respektive dag måste då vara på plats, om inte annat avtalats innan. Surfplattor för inmatning av resultat samt funktionärsvästar hämtas i sekretariatet innan kl. 09.30 av grenledaren respektive dag. Som grenledare bör du vara på plats ca 1h innan första grenstart för att säkerställa så allt är på plats och iordning för din gren.

AVPRICKNING FUNKTIONÄRER
När ni kommer till Midgårdsvallen så gå till funktionärstältet och pricka av er. Där får även heldagsfunktionärer en matkupong att kunna nyttja i kiosken.

SAMLING VID GRENEN
Samling sker vid respektive gren 30 min innan första grenstart där grenledaren berättar vad ni ska göra. (Stav 45 min innan). Alla får en uppgift som de är bekväma med och vid behov får man hjälp på plats med hur man genomför en viss uppgift om man inte har kunskap sedan tidigare.

UPPROP GRENSTART
sker ca 15 min innan grenstart på plats vid respektive gren. Upprop för stav sker ca 30 min innan grenstart. 

ANTAL FÖRSÖK LÄNGD/TRESTEG/KAST
För F/P12 och F/P13  gäller fyra försök för samtliga deltagare. För övriga klasser gäller tre försök där de åtta främsta efter tre försök går till final och får göra ytterligare tre hopp/kast. I F/P13 och yngre avgörs längd- och trestegstävlingarna med zon.

MAT OCH FIKA
Under dagarna finns ett funktionärsutrymme för alla funktionärer med dryck, kaffe, frukt och enklare fika att tillgå. Heldagsfunktionärer kan även gå till Kiosken med en matkupong där man får en dryck och en lunch. (Välj mellan hamburgare, varmkorv, varm panini el veg toast).

PARKERING
Vi har ingen reserverad parkering utan följ de parkeringsbestämmelserna som finns på skyltarna runtom arenan.

TÄVLINGSDETALJER 
Inmatning sker digitalt via easyrecord. Grenledare i teknikgrenar hämtar surfplatta, protokoll och övrigt innan första grenstart. Eventuellt handskrivet protokoll lämnas till sekretariatet i direkt anslutning efter avslutad gren. Försök att starta grenen på utsatt tid och vid grenkrockar för aktiva (grenar som går nära varann och liknande) så är det prioritet på löpgrenarna. Grenledarna vid teknikgrenarna avgör tillfällig ändrad ordning inom en och samma omgång. I vissa fall kanske man får göra något färre hopp/kast.

EFTER GENOMFÖRANDET
Efter tävlingens slut hjälps alla på grenen åt att ställa tillbaka stolar, flaggor, måttband m.m - grenledaren visar vart sakerna ska.

Tack för att du ställer upp och gör den här tävlingen möjlig!