Annons

Annons

Ersättning för utlägg i samband med Regionmästerskapen 2023
Det går att ansöka om bidrag för kostnader man som deltagande förening haft kopplat till Regionsmästerskapen.

Kostnader som är sökbara utomhus 2023 är:
- Måltider
- Boende

Föreningar som använt sig av arrangörens kost- och logipaket beviljas detta stöd. Föreningar som har valt andra alternativ än arrangörens kan beviljas stöd men då utifrån den prisbild som arrangören satt på sitt boende/kost.

Villkor för utbetalning
Varje deltagande förening ansöker om sina egna kostnader för mästerskapet. I ansökan uppger ni antalet deltagare och ledare ert sökte belopp baseras på.
Svenska Friidrottsförbundets stöd består av max 12 000 kr vilket är ett bidrag till deltagande föreningar som haft kostnader för kost och logi i samband med Regionmästerskapen. Målsättningen är att föreningens ansökan ska handläggas inom 14 arbetsdagar från det att ansökan kommit in. När du som förening ansöker om ersättning godkänner du också villkoren om att skicka in
en återrapport. Vid utebliven återrapport riskerar föreningen att bli återbetalningsskyldig och nya ansökningar beviljas inte förrän tidigare ansökningar återrapporterats.

Ersättning för ledare
Som lag kan ni få ersättning för maximalt 3 ledare beroende på hur många deltagarna ni haft med.
• Föreningar som har max 12 deltagare får bidrag för högst 2 ledare.
• Föreningar som har fler än 12 deltagare kan få ersättning för högst 3 ledare

Hur gör vi för att ansöka?
• Ansökan om idrottsmedel sker i idrottOnline i formuläret Aktivitet 22/23
• I ansökan specificerar ni hur många deltagare och ledare som varit med, varje utlägg samt totalbelopp.
• Ansökan och underlag ska skickas in så snart som möjligt efter genomfört mästerskap.

Inför utomhustävlingen i Regionmästerskapen är det extra viktigt att ansökningarna kommer in i tid för att vi ska kunna bevilja dessa.

Den 15 oktober är absolut sista dag att skicka in ansökan innan
Riksidrottsförbundet stänger 2023 års omgång av ansökningar. Ansökningar som kommer in därefter kan vi dessvärre inte bevilja.

Behöver ni hjälp kring ansökan finns denna lathund att ta hjälp av