Annons

Annons

Här finns protokoll/anteckningar från Östsvenska FIFs möten.

2024    
Jan 6 Styrelsemöte Teams
Feb Styrelsemöte Teams
Mars 2 Styrelsemöte Växjö
Mars 2 Årsmöte Växjö
Mars 2 Konstituerande styr.möte Växjö
Mars Styrelsemöte Teams
April Styrelsemöte Teams
Maj Styrelsemöte Teams
Juni/juli Styrelsemöte Teams
Aug/sep Styrelsemöte Teams
Okt Styrelsemöte Linköp/Norrköp
Okt Höstmöte Linköp/Norrköp
Nov Styrelsemöte Teams
     
2023    
Jan 7 Styrelsemöte Växjö
Feb 9 Styrelsemöte Teams
Mars 4 Styrelsemöte Växjö
Mars 4 Årsmöte Växjö
Mars 4 Konstituerande styr.möte Växjö
Mars 16 Styrelsemöte Teams
April 27 Styrelsemöte Teams
Maj 25 Styrelsemöte Teams
Juli 9 Styrelsemöte Mullsjö
Juli 9 Kommitté o styr.konferens Mullsjö
Sep 2 Styrelsemöte Stockholm
Okt 14 Styrelsemöte Karlskrona
Okt 14-15 Höstmöte Karlskrona
Nov 21 Styrelsemöte Teams
     
2022    
Jan 8 Styr.möte VP 2022 Växjö
Feb 15 Styrelsemöte Teams
Feb 26 Veterankommittémöte Växjö
Feb 26 SDF-årsmöte Växjö + Teams
Mars 3 Konstituernade styr.m. Teams
Mars 24 Styrelsemöte Teams
Apr 21 Tävlingskommittémöte Teams
Maj 5 Styrelsemöte Teams
Juni 7 Utbildningskommittémöte Teams
Juni 15 Styrelsemöte Teams
Juli 7 Tävlingskommittémöte Teams
Aug 10 Styrelsemöte Teams
Aug 30 Utbildningskommittémöte Teams
Sep 15 Styrelsemöte Teams
Okt 4 Tävlingskommittémöte Teams
Okt 15 Styrelsemöte Jönköping
Okt 15 Veterankommittémöte Jönköping
Okt 15-16 Höstmöte Jönköping
Okt 16 Styrelsemöte Jönköping
Nov 22 Styrelsemöte Teams
Dec 14 Styrelsemöte Teams